C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за ноември, 2010

* Нови факултетни номера

Публикувано на 30 ноември 2010 в раздел Математика.

Тази година решихме да променим факултетните номера на нашите студенти. Изискванията са следните:

  • Числото да е от 10 цифри;
  • Да съдържа в себе си всяка една от цифрите от 0 до 9 (т.е. всички цифри в него ще са различни);
  • Числото да се дели на всяко едно от числата от 1 до 9.

Намерете: Прочети още…

.

 


* Раздробената окръжност

Публикувано на 29 ноември 2010 в раздел Математика.

Можете ли да „разрежете“ окръжност с три прави линии така, че окръжността да се „начупи“ на седем (7) парчета, като всички парчета са с равни лица? Прочети още…

.

 


* Истината във философията

Публикувано на 28 ноември 2010 в раздел Методика.

Въпросът за намиране на истината е фундаментален за представата ни целия ни заобикалящ свят. Самата философия всъщност е търсене на истината за битието. Логиката на заобикалящия ни свят се крепи именно върху представата ни за това кое е истинно и кое не е.

Още в Древна Гърция Аристотел е казал: „Да кажеш за нещо, което е, че е, или за нещо, което не е, че не е, е истинно„. Тази мисъл е основата на почти всички философски теории за истината, които сме открили до днес и се нарича „кореспондентна„. При Кант се изказва мисъл, че „свободната воля е в истинния нравствен закон„, а по-късно Хегел формулира „истината като съответствие на обекта с идеята„. Именно Хегеловата представа за истината е основна за съвременната кореспондентна концепция за истината във философията. Прочети още…

.

 


* За ново означение на функциите…

Публикувано на 24 ноември 2010 в раздел Методика.

Когато учениците се научат да чертаят „графика на функция“, те обикновено описват координатните оси като „x“ и „y“. Първоначално им се дават задачи от типа „y = x+2“ или подобни. В един момент обаче това равенство се променя и се представя като „f(x) = x+2“. Това предизвиква леко объркване и първоначално неразбиране в учениците. Те правят аналогия между двете, но обикновено не разбират защо е нужна тази промяна. Прочети още…

.

 


* Палене и други общи съвети

Публикувано на 23 ноември 2010 в раздел Лада Нива.

След като дадох специфични съвети за палене на Лада Нива в зимно време, сега реших да дам още няколко по-общи. На първо време трябва да се каже едно най-важно нещо – колкото по-добре си обслужвате автомобила, толкова по-малко проблеми ще имате зимата! Смяната на консумативите именно преди зимния сезон не е излишна. Затова и първият ми съвет е: Прочети още…

.

 


* Зимно палене на Лада Нива

Публикувано на 22 ноември 2010 в раздел Лада Нива.

Когато дойде зимният сезон идват и проблемите с паленето. Двигателят на колата се износва най-много когато е подложен на „студен старт“. Това впрочем е и тайната на дълголетието на такситата – не, че колите им са по-качествени от другите, а просто те „не изтиват“. Когато имате освен скоростна кутия и раздатъчна (както е при Лада Нива), то мисля, че се досещате, че натоварванията при студен старт са още по-големи.

Почти всеки шофьор знае, че когато се пали колата трябва: Прочети още…

.

 


* Улесняване на комуникацията

Публикувано на 19 ноември 2010 в раздел Методика.

Освен психологическите подходи за „притъпяване“ на определени негативни ефекти от чертите на личността, съществуват и няколко напълно универсални метода за подобряване на комуникацията между преподавател и ученик, които биха дали положителен резултат за всички групи от личности. Това са методи и подходи за общуване, които почти винаги довеждат до положителни емоции в ответната страна. Впрочем те са валидни не само за учебно-възпитателния процес, а за общуването по принцип. Прочети още…

.

 


* Изследване и оценяване на личността

Публикувано на 19 ноември 2010 в раздел Методика.

Качественото професионално-педагогическо общуване между преподавател и ученик е изключително важен фактор за „въвличане“ на обучаваните към научно-изследователската област. Колкото по-добра комуникация се получи, толкова по-голям интерес ще проявяват учениците към учебния материал. На обратния полюс стои учител, който не умее да комуникира добре със своите ученици – той в общия случай ги отблъсква от учебния процес и ги кара съзнателно да го избягват. Затова спокойно можем да кажем, че най-добрият преподавател е приятел с учениците си! Прочети още…

.

 


* Развитие на психичните процеси

Публикувано на 18 ноември 2010 в раздел Методика.

Според Фройд дейността на един човек се определя от дълбочината на неговата психика. Психиката сама по себе си е свойството на мисълта за отразяване на обективния свят. От образователна и научна гледна точка е интересно да се проследи процеса на изграждане на психиката на човек до момента, в който той бива въвлечен в научно-изследователски процес. В тази статия ще се опитам да изложа най-общо тази последователност. Прочети още…

.

 


* Комисионна и отстъпка

Публикувано на 12 ноември 2010 в раздел Математика.

Опитайте се да решите задачите наум…

Задача 1. Купувате си продукт струващ 100 лева чрез брокер. Брокерът първо си слага 10% комисионна, а след това ви отчислява 10% отстъпка от цената. Колко сте платили реално?

Задача 2. Купувате си продукт струващ 100 лева чрез брокер. Брокерът първо ви отчислява 10% отстъпка от цената, а след това си слага 10% комисионна. Колко сте платили реално?

.