C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Информатика’

* Исторически аспект за формирането на понятието „Операционна система“

Публикувано на 12 април 2018 в раздел Информатика.

При първите компютри за решаването на всеки нов проблем се е изисквала фундаментална промяна на цялата система. При механичните компютри това е означавало реално да се създаде нов хардуер. След 1924 г. започва все по-честа употреба на „бананови връзки“ (промяна на окабеляването и съответно програмната логика чрез преместването електрически кабел от една връзка в друга чрез жак). Въпреки тези улеснения, нуждата от физическа промяна в системата е била основна спирачка за високо бързодействие на компютри, които трябва да изпълняват повече от една програма. След въвеждането на регенеративна оперативна памет от Джон Атанасов (1937 – 1942 г.) започва да се появява теоретична възможност за цифрово програмиране на компютритe, т.е. да могат да решават различни задачи без да има нужда от промяна в хардуера им. Прочети още…

.

 


* Преоразмеряване на изображения

Публикувано на 01 март 2018 в раздел Информатика.

Нека за удобство приемем, че работим със стандарт RGB24. Вече знаем, че за всеки пиксел се пазят три числа в интервала [0; 255]. Искаме на направим т.нар. „upscale“ – да направим изображението по-голямо (с по-голям брой пиксели по хоризонтала и вертикала). Има три популярни алгоритъма за извършване на това и ще разгледаме всеки един от тях поотделно с прости примери.

Алгоритъм „най-близък съсед“ (nearest neighbor)

Нека започнем с едно примерно квадратче от 2х2 пиксела: Прочети още…

.

 


* Ентропно кодиране

Публикувано на 10 септември 2017 в раздел Информатика.

Дотук се запознахме само отчасти с компресирането на определен тип данни – изображения – при това прекалено общо. Сега ще разгледаме по-подробно компресиране без загуба на информация, като основно ще се фокусираме върху примери с текст, но основите ще са приложими към всякакви данни. Прочети още…

.

 


* Корекция на грешки с код на Хеминг

Публикувано на 04 септември 2017 в раздел Информатика.

Когато четем и записваме информация на хард диска на локалния компютър, рядко се замисляме „какво ще се случи ако стане проблем“. Грешките се случват толкова рядко, че този проблем е пренебрежим. В някои езици за програмиране компилаторите ни принуждават да следим за Input/Output изключения при четенето на файлове, но това често ни се струва като досадно задължение. И все пак проблемът е фундаментален – имаме изпращане на информация от една точка в друга през комуникационен канал, но какво ще се случи ако има някаква грешка по време на преноса? Вече се досещате, че проблемът е често наличен при преноса на информация между два компютъра през мрежа, но може и да се изненадате, че същия проблем е наличен дори при комуникацията между централем процесор и рам памет! Прочети още…

.

 


* Алгоритми – словесно описание и блок-схеми

Публикувано на 22 октомври 2015 в раздел Информатика.

Основно понятие при обработката на информация е алгоритъм. Всички изчисления в една компютърна програма се правят по предварително определени правила. Съвкупност от логически свързани правила ще наричаме алгоритъм. Като формална дефиниция ще приемем следната:

Деф. Алгоритъм наричаме система от правила, които определят последователност от изчислителни операции, прилагането на които води до решението на дадена задача. Прочети още…

.

 


* Съхранение на изображения

Публикувано на 22 октомври 2015 в раздел Информатика.

Дотук видяхме, че когато съхраняваме информация на компютър (която не е изначало в основния за компютъра двоичен код), ние извършваме процес на кодиране (преобразуване на информацията в двоичен код посредством алгоритъм), а когато я четем извършваме процес на декодиране (превръщане на двоичния код обратно в удобна за ползване от човек информация). Изображенията не правят изключение. Когато искаме да съхраним графики или снимки на компютър, ние ги кодираме в определен графичен файлов формат. Тук ще разгледаме най-популярните графични формати – BMP, GIF, PNG, JPEG и TIFF. Прочети още…

.

 


* Съхранение на символи

Публикувано на 05 октомври 2015 в раздел Информатика.

Вече изяснихме, че при съхранение на използваните в нашата практика числа в десетична бройна система, компютрите извършват преобразуване в двоична. Хората обаче не работят само с числа, а в комуникацията използват всякакви сетива – писмено записват символи и изображения, устно звуци, използват допир, усещат мирис и т.н. Компютърната техника се използва за съхранение и обработка на голяма част от тази информация. Сега ще се фокусираме върхи символите – основните единици за изписване на текст и комуникиране в писмена форма. Прочети още…

.

 


* Числа с плаваща запетая

Публикувано на 21 юли 2015 в раздел Информатика.

От математиката в училище знаете за реалните числа – обединението на множествата на рационалните и ирационалните числа. Би трябвало да знаете, че рационалните числа се представят като крайна или безкрайна десетична дроб, а ирационалните са винаги безкрайни непериодични дроби. Важното в случая е, че в определени случаи става дума за „безкрайна“ дроб. Това е един от основните проблеми в информационните технологии – ние нямаме безкрайно количество памет, в което да запишем двоичното представяне на една безкрайна десетична дроб. Поради ограничената си памет компютрите нямат възможност да записват реалните числа с абсолютна точност. Ще се досетите, че имаме същия проблем дори при целите числа – ние не можем да записваме безкрайно големи цели числа, а винаги се съобразяваме с определен брой отпуснати за целта байтове. Прочети още…

.

 


* Съхранение на цели числа при компютрите

Публикувано на 07 юни 2015 в раздел Информатика.

Защо след като в ежедневния си живот извършваме сметки с десетични числа, компютрите в днешно време използват само двоични? Причините са от чисто физичен характер. Както знаем се използват електрически сигнали. Представете си, че имаме един датчик, който трябва да отчита такъв сигнал. Сравнително лесно е да се направи датчик, който отчита дали има (1) или няма ток (0). Реално не се интересуваме от характеристиките на сигнала – няма значение дали е силен или слаб, защото единственото, което е важно за нас, е дали го има или го няма. Ако искаме от същия сигнал да представим троична, или още по-трудно – нашата добре позната десетична – бройна система, ще трябва да отчитаме някакви допълнителни качества на сигнала – например неговата сила. Да, но това прави „датчикът“ много по-сложен – започваме да се нуждаем от много по-чист сигнал, защото евентуални смущения ще водят до появата на грешни отчитания. Като добавим това, че в процесора на един съвременен компютър са необходими над 1 милиард и 200 милиона такива датчици (всъщност се наричат превключватели или още по-точно транзистори), това прави (поне на този етап) двоичната бройна система единствен адекватен избор. Именно простотата на двоичната бройна система я е наложила – тя позволява да се използват елементарни превключватели, наречени „транзистори“, които са изключително миниатюрни и може да се слагат по много в много малки физически обеми. Прочети още…

.

 


* Преобразуване на двоични в десетични числа

Публикувано на 07 юни 2015 в раздел Информатика.

Още от училище сме научени да смятаме с десетична бройна система. В историята на човечеството е позната употребата и на други бройни системи (остатъци от които има и до днес), но десетичната е тази, която се налага практически в целия свят. Едва ли има нужда да обясняваме как се смята с нея – всеки четящ тази статия би трябвало да знае за цифрите от 0 до 9, от които се образуват числа, с които може да се събира, изважда, умножава и дели. Прочети още…

.