C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Информатика’

* Преобразуване на двоични в десетични числа

Публикувано на 07 юни 2015 в раздел Информатика.

Още от училище сме научени да смятаме с десетична бройна система. В историята на човечеството е позната употребата и на други бройни системи (остатъци от които има и до днес), но десетичната е тази, която се налага практически в целия свят. Едва ли има нужда да обясняваме как се смята с нея – всеки четящ тази статия би трябвало да знае за цифрите от 0 до 9, от които се образуват числа, с които може да се събира, изважда, умножава и дели. Прочети още…

.