C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* За контакти

Мобилен телефон: 0893 690 135

E-поща: philip@abv.bg

Фейсбук: Филип Петров

ResearchGate: Philip Petrov

Можете да ме намерите в кабинет 16 в сградата на Физически Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – бул. Джеймс Баучър №5. Приемното ми време е от [mathi]\int_0^a \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}\,dx[/mathi] до [mathi]\int_0^\infty \frac{(-2a)\ln{x}}{(1+x)^3}\,dx[/mathi], където параметъра [mathi]a = 14[/mathi].

Служебен телефон: 02 816 1597

П.П. За тези, които се чудят защо началния час на приемното ми време не е цяло число – обикновено подранявам с няколко секунди :)