C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Макроси VBA’

* Записване на макроси – пример с Corel PhotoPaint

Публикувано на 27 октомври 2022 в раздел Макроси VBA.

Дотук видяхте, че макросите са чудесно средство не само за бърза автоматизация, но и за обучение чрез т.нар. „reverse engineering“. Ако желаете да научите как се върши с VBA дадено действие в някоя програма, просто извършвате действието и отваряте кода на записания с него макрос. Това разбира се не може да замени документацията и подробното описание в учебниците, но е един много бърз начин поне да разберете какво точно да търсите в литературните източници.

Понякога обаче тази тактика не е толкова лесно осъществима. Има софтуерни продукти, които имат имплементирана VBA функционалност, но не пълна. Така например Corel имат доста добра имплементация на VBA в CorelDraw, но не и в другата им популярна програма – PhotoPaint. При PhotoPaint има поддръжка на VBA, но няма запис на макроси във VBA код, а се поддържа по-стар – csc – формат. Той по същество много прилича на код на VBA, но за разлика от VBA се съхранява в отделен файл, а не е вграден във файла с изображението. За щастие кода в csc файловете не е съществено различен и може лесно да бъде трансформиран във VBA код. Прочети още…

.

 


* Записване на макроси – пример с Word

Публикувано на 27 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Сега ще покажем пример за запис на макрос в Microsoft Word. Ще запишем глобален шаблон за заявления до Ректора на университета. При натискане на „Record macro“ бутона ще се появи следния диалогов прозорец: Прочети още…

.

 


* Записване на макроси – пример с Excel

Публикувано на 27 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Както вече споменахме, почти всяко наше действие в софтуерния продукт би могло да бъде програмирано във VBA. Това включва писане на текст, натискане на бутон от лентата с интструментите, форматиране, и др. Записването на макроси е начин да генерираме автоматично код във VBA, вместо да го пишем на ръка. С натискането на специален бутон ние караме VBA да започне да следи какво правим в софтуерния продукт. След като извършим желаната последователност от действия и натиснем бутон стоп, ние можем да ги запазим и впоследствие да преизползваме. Прочети още…

.

 


* Въведение във VBA за Microsoft Office

Публикувано на 26 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Повечето примери, които ще покажем с VBA, ще са в различни продукти на Microsoft Office. За нашия първи пример ще използваме Excel, но той би работил в която и да е Office друга програма. Преди да започнем, трябва да добавим „Developer“ менюто. Това става като отидете на File > Options > Customize Ribbon, добавете отметка на Developer и натиснете ОК. Последователността е показана с червени стрелки на следната картинка: Прочети още…

.

 


* Променливи, оператори и константи във VBA

Публикувано на 22 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

VBA включва всички стандартни примитивни типове данни, които вече са ви познати от уводните курсове по програмиране. Декрарирането на променлива се извършва по следния начин: Прочети още…

.

 


* Visual Basic for Applications – въведение

Публикувано на 21 септември 2015 в раздел Макроси VBA.

Visual Basic for Applications (VBA) е програмен език от високо ниво, който най-често се използва за автоматизиране на повтарящи се операции вътре в процесите на съществуващи софтуерни продукти. Съдържа някои елементи от обектно-ориентираното програмиране (референции към обекти в паметта), но като цяло можем да го приемем за процедурен език. Създаден е от Майкрософт и се използва масово в техния широко известен офис пакет, но също така може да се срещне в редица други софтуерни продукти като Microsoft Visio, CorelDraw, Corel PhotoPaint, AutoCad, WordPerfect и др. Основната и най-честно използвана функционалност на езика е възможността почти всички действия, които човек извършва с даден софтуерен продукт, да може да бъдат възпроизведени от компютър. Ако например ни се налага да извършим многократно сложни еднотипни операции върху различни обекти (например да преформатираме голям текстов документ по даден шаблон, да приложим поредица от филтри върху множество снимки, и т.н.), ние можем да запишем шаблон за тези действия в програмен код наречен „макрос“, след което просто да изпълняваме този макрос с еднократно натискане на бутон. Прочети още…

.