C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘УКИ’

* Играта с плувеца и гоблина

Публикувано на 06 юли 2023 в раздел УКИ.

Дадено е кръгло езеро. Един плувец влиза да се къпе в него. Изведнъж на брега се появява гоблин. За щастие лошият гоблин не може да плува. За нещастие той е много по-бърз от плувеца. Прочети още…

.

 


* Игра на Пексесо в Java – упражнение за събития и обхождане на LinkedList

Публикувано на 17 май 2023 в раздел УКИ.

Ще създадем опростен вариант на играта Пексесо. На игралното поле са разположени четен брой карти с еднакви гърбове (при нашия вариант ще бъдат 20 на брой). Всяка една карта има точно една карта-двойник (двете имат една и съща картинка на лицевата страна). Играчът обръща две карти, след което:

  • ако картинките им не са еднакви, той ги връща обратно с гърба нагоре;
  • ако картинките им са еднакви, ги оставя с лицето нагоре.

Целта на играта е с максимално малко ходове да се обърнат всички карти с лицето нагоре. Прочети още…

.

 


* Упражнение за структура от данни Queue

Публикувано на 16 май 2023 в раздел УКИ.

Ще надградим проекта, в който се упражняваше структурата от данни стек, като реализираме по-разширен вариант на играта Война. При нея вместо картите да се премахват от тестетата на играчите, всяка спечелена ръка се връща най-отдолу в тестето на този, който е спечелил. Засега за опростяване на играта ще се отклоним от пълния ѝ вариант, като при равенство (когато получим карти с една и съща стойност) ще приемем, че битката печели чрез цвета във възходящ ред: спатия, каро, купа, пика (в истинската игра не е така). Ще печели играчът, който прибере всички карти. Ще използваме оригиналният дизайн със съвсем леки модификации – dealsValue вече ще започва да брои от 0 и ще се увеличава нагоре, като този брояч вече ще има смисъл на „колко на брой хода са направени от началото на играта“. Прочети още…

.

 


* Упражнение за структура от данни Stack

Публикувано на 16 май 2023 в раздел УКИ.

Ще демонстрирам работата със структура от данни стек (Stack) отново чрез пример с визуална програма. Това ще е опростен вариант на играта на карти, която е позната като „война“. Взима се стандартно тесте от 52 карти. Разбърква се добре и се раздава на две равни части. Когато играта започне, двамата играчи едновременно изтеглят и обръщат най-горната карта от своето тесте. Точка печели този, чиято карта е по-силна. Силата на картите не зависи от цветовете, а само от стойностите им, като във възходящ е следната: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, А. Ако се паднат две карти с равна сила, никой не печели точка. Изтеглените карти не се връщат обратно в играта, а се отстраняват. Играта завършва тогава, когато се изчерпят и двете тестета. Печели играчът, който е натрупал повече точки (възможен е и равен резултат). Прочети още…

.

 


* Прототип на FlappyBird с NetBeans

Публикувано на 26 април 2018 в раздел УКИ.

Ще направим прототип на FlappyBird с NetBeans. Това е игра, в която птичка трябва да минава в дупките между препятствия, без да излиза от екрана и без да се блъска в тях. Гравитацията постоянно кара птичето да пада надолу, а ние с бутон на клавиатурата го караме да лети и да се изкачва нагоре.

Първо направете следния дизайн с null layout: Прочети още…

.

 


* Игра на Камък-ножица-хартия с Netbeans

Публикувано на 23 април 2018 в раздел УКИ.

Ще направим популярната игра Камък-ножица-хартия. В началото представения дизайн прави комбинация между множество BorderLayout и FlowLayout панели. Не е задължително да е толкова сложен – може да се опрости.

Прочети още…

.

 


* Игра с падащи букви с Netbeans

Публикувано на 19 април 2018 в раздел УКИ.

Ще направим класическа игра, в която падат по вертикала букви, а вие трябва да ги нацелвате същите на клавиатурата. Отворете нов проект с NetBeans. Създайте следния дизайн: Прочети още…

.

 


* Играта „Бикове и Крави“ с Netbeans

Публикувано на 10 август 2017 в раздел УКИ.

Играта Бикове и Крави се играе от двама играчи. Единият си намисля четирицифрено число, което не започва с 0 и се състои от четири различни цифри. Вторият играч трябва да отгатне това число. В процеса на игра вторият играч дава предположения, за които първия брои и отговаря калко „бикове“ и колко „крави“ има. Идеята на тези бикове и крави е да подскажат на първия играч колко близо е до познаване на числото. Те се броят по следния начин: Прочети още…

.

 


* Играта Pong с Netbeans

Публикувано на 23 май 2017 в раздел УКИ.

Реализиран е вариант на играта Pong с Netbeans. Остава да се донаправят следните неща:

  • Малко допълнителен произволен елемент при промяна на ъгъла при отбиване на атака – така играта няма да е толкова еднотипна откъм ъгли при атаки;
  • Нива на трудност с по-умен AI.
  • Да се използва SwingUtilities.invokeLater(…) при промяна на компонентите.

Изтеглете архива от тук: IcePong

П.П. В примерното решение нишките се стартират в конструктора. Това работи, но е по-добре да ги стартирате с WindowOpened събитие на JFrame формата.

.

 


* Комбинаторна игра с кибритени клечки с NetBeans

Публикувано на 21 юни 2016 в раздел УКИ.

Иван и Петър играят на комбинаторна игра. Пред тях има една купчина с кибритени клечки. Първо Иван си избира произволно цяло число N между 9 и 12, след което подрежда N клечки една до друга на масата. След това Петър си намисля цяло число K от 3 до N/3 + 1.

Играта започва първи Иван. Той има право да вземе от 1 до K на брой клечки. След като ги вземе, на ход е Петър – той също има право да вземе от 1 до K на брой клечки. После пак е Иван и т.н. Играта продължава докато има клечки на масата. Печели играчът, който е взел последната клечка. Прочети още…

.