C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Комбинаторна игра с кибритени клечки с NetBeans

Публикувано на 21 юни 2016 в раздел УКИ.

Иван и Петър играят на комбинаторна игра. Пред тях има една купчина с кибритени клечки. Първо Иван си избира произволно цяло число N между 9 и 12, след което подрежда N клечки една до друга на масата. След това Петър си намисля цяло число K от 3 до N/3 + 1.

Играта започва първи Иван. Той има право да вземе от 1 до K на брой клечки. След като ги вземе, на ход е Петър – той също има право да вземе от 1 до K на брой клечки. После пак е Иван и т.н. Играта продължава докато има клечки на масата. Печели играчът, който е взел последната клечка.

Примерно решение: >>> MatchesGame <<<

Допълнителна задача: Добавете контроли, в които да се натрупва и следят броя победи на играч 1 и играч 2 при множество проведени игри

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*