C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Уеб JSP’

* Сървлети с Jetty

Публикувано на 03 март 2015 в раздел Уеб JSP.

Сървлетите са основната технология за динамични уеб страници в Java. Всъщност простите примери за JSP страници, които показахме досега, в крайната си фаза се компилират до сървлети. Нека направим нашия първи сървлет: В тази статия освен работа със сървлети ще покажем и работа със сесийни променливи и предаване на параметри чрез HTTP POST. Прочети още…

.

 


* Директиви в JSP

Публикувано на 12 февруари 2015 в раздел Уеб JSP.

Директивите са специални указания към JSP компилатора. Те не генерират изходни данни, но променят начина, по който самата страница ще бъде обработена. Всички директиви се ограждат с тагове <%@ и %>. Обикновено добавяме директивите в самото начало на JSP страницата, но това не е задължително условие. Синтаксисът за добавяне на директиви е следния: Прочети още…

.

 


* Shorttags и множество блокове

Публикувано на 02 февруари 2015 в раздел Уеб JSP.

При писането на по-сложни уеб страници не е толкова лесно да се отдели статичният от динамичния код. Подходите за решаване на този проблем като цяло са два. Първият е да направим всичко в документа динамичен код и да използваме навсякъде, където трябва да се отпечати статичен HTML, оператор out.print. Това е възможен вариант, но ще се убедите с практиката, че е много трудно осъществим, защото ще ви се наложи на множество места да правите „escape“ на символи в текстовите низове. Има и по-добро решение, което води до по-лесно четими документи. То се базира на възможността да отваряме и затваряме <% и %> тагове на множество места в JSP страницата и по този начин да „миксираме“ HTML и Java код. Още по-голямо удобство ни носи т.нар. съкратен таг (shorttag) <%=. Когато извършите например <%=var%> то ще бъде еквивалентно на <% out.print(var); %>. По този начин лесно можем да вмъкваме възможно най-компактно динамичен код сред статичния, без това да вреди сериозно на четимостта му (от гледна точка на програмиста естествено, защото в крайния си компилиран вариант няма да има разлика на самата уеб страница). Прочети още…

.

 


* Въведение в Java Server Pages

Публикувано на 31 януари 2015 в раздел Уеб JSP.

Java Server Pages е технология, която ще ви позволи да създавате динамични уеб сайтове. Тя е много подобна като принцип на действие на PHP (споменавам това само защото PHP е много популярен, а не за да започвам с някакви аналогии и сравнения) – миксирате обикновен HTML код със сорс код написан на Java и копирате файлчето в webroot директорията на сървъра, който използвате. Това е – когато заредите този файл през уеб браузър, java кода ще се компилира до servlet (специален вид програми на Java, с които ще се запознаем в детайли по-късно), който от своя страна ще генерира изходен html код, който финално ще бъде предаден на уеб браузъра на клиента. Прочети още…

.