C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Играта с плувеца и гоблина

Публикувано на 06 юли 2023 в раздел УКИ.

Дадено е кръгло езеро. Един плувец влиза да се къпе в него. Изведнъж на брега се появява гоблин. За щастие лошият гоблин не може да плува. За нещастие той е много по-бърз от плувеца.

Изтеглете проекта със сорс кода от тук: GoblinsLake

Проучете по какъв алгоритъм гоблина обикаля езерото. Намерете слабото му място и измислете тактика, с която да излезете в зеленото поле без той да ви хване. Проучете каква е пределната скорост на гоблина, над която ще е невъзможно да се избяга. Помислете дали може да се подобри алгоритъма на гоблина.

П.П. Тази игра не е подходяща за училище, защото движението по окръжност не е просто и лесно за реализиране действие. Може да се представи само при напреднали ученици в кръжочна форма. Хубава е за упражнение от страна на студенти.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*