C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘УКИ’

* Симулатор на слот машина с NetBeans

Публикувано на 07 юни 2016 в раздел УКИ.

Трябва да съставите симулатор на слот машина. Потребителят ще започва с определен брой точки. След това ще залага 1 или 5 точки и натиска бутон „Spin“. Трите картинки на слот машината се сменят произволно и ако:

  • и трите са еднакви, даваме bet*20*imagename точки на потребителя, където imagename е число от 1 до 9 – картинката, която се е паднала;
  • трите не са еднакви, отнемаме bet точки на потребителя.

Ако в даден момент потребителя остане с 0 или отрицателни точки, той губи играта.

Ето един примерен изглед:  Прочети още…

.

 


* Играта XO с GUI с NetBeans

Публикувано на 11 януари 2016 в раздел УКИ.

В този урок се запознаваме с GridLayout и работим с що-годе елементарни алгоритми за обхождане на масив. Реализираме играта XO с графична среда.

Отначало създайте нов проект в NetBeans и изберете „GridLayout“ за основната рамка. На самия layout задайте 3 реда и 3 колони в неговите properties: Прочети още…

.

 


* Рисуване на графики върху панел с NetBeans

Публикувано на 20 декември 2015 в раздел УКИ.

В този урок ще се запознаем с някои от възможностите за изчертаване на фигури с java.awt. Ще се запознаем и с групи от бутони и добавянето на radioButton.

Започнете с нов проект, на който дайте име MyPaint. В него добавете JFrame с име MyPaint. Използвайте BorderLayout и сложете два панела – buttonsPanel в South и drawingPanel в Center.

1

Дайте Properties на drawingPanel и му задайте бял фон – това ще е белия лист, върху който ще рисуваме после: Прочети още…

.

 


* Пример за чат сървър и клиент с GUI с NetBeans

Публикувано на 17 декември 2015 в раздел УКИ.

Направен е дотам, докъдето стигнахме в часа. Има още много неща за дооправяне (race conditions, блокиране, обработка на изключения), както и оптимизиране. Изтеглете файла от тук: Chat.zip

.

 


* Работа с файлове в проект с NetBeans

Публикувано на 14 декември 2015 в раздел УКИ.

В това упражнение ще направим връзка между графичната среда Swing и традиционните уроци за работа с файлове. Допълнително ще се запознаем с работа с ListBox. За зареждането на информация от файла ще използваме структура от данни HashMap, но това не е задължително – с малко повече усилия същото може да бъде постигнато с обикновен масив.

В учебната задача имаме даден текстови файл със следната структура: Прочети още…

.

 


* Notepad с помощта на NetBeans

Публикувано на 26 ноември 2015 в раздел УКИ.

Ще покажем как можем сами да направим популярното приложение Notepad. Ще се научим как се работи с менюта, някои допълнителни свойства на JTextArea, както и ще се запознаем с това как да вграждаме чужд код в нашето приложение. Ще се научим и как да отваряме сайт с уеб браузъра по подразбиране чрез команда от Java приложение. Ще се научим и как сами да добавяме ново събитие към съществуващ обект.

Стартирайте нов проект с празен JFrame, който именовайте като JNotepad. Изберете BorderLayout за основния прозорец. Добавете JLabel долу (SOUTH) и JScrollPane в центъра. JScrollPane е специален вид контейнер (панел) – ако вложените в него компоненти излезнат извън екранната рамка, той ще покаже вертикален и/или хоризонтален scrollbar, с който да можете да се движите вътре в прозореца. Накрая вътре във вложения JScrollPane сложете един JTextArea. Резултатът трябва да е следния: Прочети още…

.

 


* Елемент от игра с NetBeans

Публикувано на 19 ноември 2015 в раздел УКИ.

В тази статия ще покажем съвсем елементарен фрагмент от игра наподобяваща популярната змия. След като вече сте решили всичко от предишната задача, ще добавим още един графичен обект на екрана – малък триъгълник. Ще направим така, че нашата топка да „яде“ триъгълника, с което ще се увеличава краен резултат с една точка.

Реализирайте работния екран в нещо подобно на това: Прочети още…

.

 


* Местене на обекти чрез събития с NetBeans

Публикувано на 19 ноември 2015 в раздел УКИ.

В този урок ще покажем как можем да вмъкваме картинки и да местим обекти по екрана. Ще се запознаем и със събитието „натиснат бутон на клавиатурата“. От самото начало подчертаваме, че това НЕ е правилният начин да се местят обекти от библиотеката Swing – това е само начин да го реализираме бързо и лесно за учебни цели. За повече информация вижте послеписа.

1. Създайте нов проект BallMover с JFrame в пакет ballmover.

2. С десен бутон върху създадения JFrame изберете Set Layout > Border Layout Прочети още…

.

 


* Графичен калкулатор с NetBeans

Публикувано на 17 ноември 2015 в раздел УКИ.

Тук ще разгледаме възможността бързо и лесно да създаваме графични приложения чрез средата за програмиране NetBeans. Идеята при използването на такива среди е много лесно и бързо да „подреждаме“ графичните контроли и да пишем минимално количество код. Това е особено подходящо за училищни курсове по програмиране, където се цели бързо и лесно достигане до практически значими резултати с минимални усилия.

След като стартирате NetBeans, отидете на File > New Project. Изберете Java Application, след което продължете с Next: Прочети още…

.