C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Физика’

* Задна скорост

Публикувано на 13 юли 2011 в раздел Физика.

Забелязали ли сте, че на едни автомобили задната скорост се включва като се натисне лоста надолу и се бутне наляво и напред, а на други се включва с изтегляне на лоста надясно и назад? Какви са предимствата и недостатъците на тези две конфигурации? Прочети още…

.

 


* Колко измерения има?

Публикувано на 23 юни 2011 в раздел Физика.

Долният текст съм го писал във вид на някякво есе по нещо (не помня какво) и изглежда да е било отдавна (може би като ученик или студент) – намерих го записано на старо CD като едва-едва възстанових файла. На този етап ми се стори много интересен текст, но се наложи „леко“ да го редактирам (речникът ми е бил доста беден, съответно съм се изразявал доста простовато, а граматиката ми е била повече от трагична). Предлагам редакцията като уточнявам, че се опитах максимално да запазя смисъла на изказаните тези. Съществените смислови промени са отбелязани с курсив оградени със скоби, а другите редакции са нанесени директно в текста.

Застанете прави на произволно място и определете абстрактно себе си като център на координатна система. По всяка нейна ос трябва да може да се направи движение независимо от другите оси, т.е. осите ще определят различни размерности. Всички знаете за трите размерности на пространството. Едната ос ще бъде „напред-назад“, втората „наляво-надясно“, а третата „нагоре-надолу“. Има ли още размерности? Прочети още…

.

 


* Огледалото

Публикувано на 19 юни 2011 в раздел Физика.

Установих наскоро, че един класически детски въпрос не е осъзнат напълно от повечето възрастни хора. Защо плоското огледало обръща ляво и дясно, а не горе и долу?

.

 


* Изчезващата точка

Публикувано на 13 юни 2011 в раздел Физика.

Погледнете двете точки по-долу. Затворете лявото си око. Приближете се близко до монитора така, че дясното око да гледа лявата точка. Започнете бавно да отдалечавате главата си право назад. По едно време дясната точка ще „изчезне“: Прочети още…

.

 


* Парадоксът с гумата

Публикувано на 27 май 2011 в раздел Физика.

Една автомобилна гума се търкаля по права линия по равен път без да приплъзва. Изминава точно толкова разстояние, колкото е нейната обиколка (периметър), т.е. гумата е направила един пълен оборот. Джантата на гумата очевидно ще опише същата по дължина въображаема следа, както е показано на картинката по-долу: Прочети още…

.

 


* Струята вода от чешмата

Публикувано на 25 май 2011 в раздел Физика.

Въпросът е от Ivan:

Струята вода на чешмата изтънява в долната си част и ако е по-слаба даже може да се прекъсне и да стане на капки. Защо?

.

 


* Система от зъбни колела

Публикувано на 23 май 2011 в раздел Физика.

Възможно ли е да се придаде движение на това?

Изобщо възможно ли е система с нечетен брой зъбни колела в затворен цикъл да се задвижат? Ако да – дайте пример. Ако не – докажете.

.

 


* Диференциали

Публикувано на 23 май 2011 в раздел Физика.

Не, няма да си говорим (все още) за диференциални уравнения. Става дума за диференциалите при колите. Може би повечето от вас знаят за какво служат те, затова ще карам набързо. Прочети още…

.

 


* Спирачки на лед

Публикувано на 23 май 2011 в раздел Физика.

Защо натискането на педала на спирачките докрай на заледен път влошава спирането спрямо постепенното и плавно? С други думи – обяснете какво прави системата „ABS“ при колите :)

.

 


* Задача от Естонска олимпиада

Публикувано на 05 май 2011 в раздел Физика.

Тази задача е представена преди една година на олимпиада по физика в Естония. Следната снимка е заснета с GSM:

Начинът, по който камерата записва снимката пиксел по пиксел е вертикално от горе надолу и от ляво надясно. Ако снимката е заснета за 1/8 от секундата, то: Прочети още…

.