C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за юли, 2009

* Претегляне на монети

Публикувано на 29 юли 2009 в раздел Математика.

Намерих много приятна задача от Сергей Тукарев – дадена на последен кръг от олимпиадата от 1991г в Москва. Имате шест монети, които тежат точно по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 грама. Всички те изглеждат напълно еднакви, с изключение на това, че върху всяка от тях е написана цифра, която указва колко грама тежи монетата (естествено това са цифрите 1, 2, 3, 4, 5 и 6, като няма повторения). За съжаление не сме сигурни дали написаните цифри отговарят на тежестта на монетите.

Как ще определите определите дали цифрите написани върху монетите отговарят на грамажите им, ако имате везна и право само на две претегляния? Отговоря се само с „да“ или „не“.

.

 


* Съждения

Публикувано на 29 юли 2009 в раздел Методика.

Вече се запознахме с понятийния апарат и казахме няколко думи за определенията и твърденията като логически връзки между поредица понятия. Вече е време да прескочим и в „по-дълбоки води“. Прочети още…

.

 


* Заплатите

Публикувано на 27 юли 2009 в раздел Математика.

Във фирмата, в която работя има стриктно правило – никой не трябва да разкрива за каква заплата работи. Както знаем обаче всеки го гъделичка да знае колко взимат другите и дали не работи „за лудо“. Затова колегите решиха, че е крайно време някой от ръководството поне да спомене колко е средната заплата във фирмата, за да може поне по-слабите служители да се напънат да работят повече, а по-силните да получат морална награда за добре свършената си работа. Прочети още…

.

 


* Политически коалиции

Публикувано на 25 юли 2009 в раздел Политика.

Днес поговорих за политика с мой добър приятел. Основната тема беше за политическите коалиции. Най-много коментирахме „новината на деня“, а именно назначението на Божидар Димитров за министър и защо Синята Коалиция декларира, че е против такъв състав на кабинета. Приятелят ми каза, че това е безпринципност – първо казали, че ще подкрепят ГЕРБ, а после не го правят. Аз пък съм на точно противоположното мнение. Но нека за момент излезем от конкретния пример. Ще се върна на него след малко. Прочети още…

.

 


* Множества от обекти и понятия

Публикувано на 24 юли 2009 в раздел Методика.

Обемът на едно понятие съдържа n-орки обекти, които могат да бъдат наредени или ненаредени. Обектите „обхванати“ от едно понятие са обвързани чрез връзки помежду си. Например родствените връзки между майка, баща, син и дъщеря, които са подмножества на понятието „семейство“.

Когато едно понятие P1 с обем V1 съдържа в себе си всички свойства на понятие P2 с обем V2, то ще казваме, че P2 е подмножество на P1 и ще бележим, че V2 Принадлежи V1. Ще казваме, че P2 е видово на P1, а P1 е родово на P2. Например правоъгълникът е родов за квадрата, а квадратът е видов за правоъгълника. Прочети още…

.

 


* Триъгълник на Паскал

Публикувано на 24 юли 2009 в раздел Математика.

Триъгълникът на Паскал е едно забележително творение. На пръв поглед то е изключително просто. Ето как изглежда:

			  1

			1	1

		  1    2    1

		1	3	3	1

	  1	  4	  6	  4	  1 

	1	5	10	10	5	1

  1    6    15   20   15   6    1

1	7	21	35	35	21	7	1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Числата на всеки ред са образувани като сбор от тези от предишния ред: Прочети още…

.

 


* Обекти, понятия и определения

Публикувано на 23 юли 2009 в раздел Методика.

В заобикалящия ни свят е пълно с различни обекти. За да ги разпознаваме, всеки един обект се обособява с определено име. Това е възможно, защото всеки един обект е уникален и се различава с нещо от останалите. Например един човек сам по себе си е уникален обект, затова всеки си има име и уникално определящо го ЕГН. Моето куче няма ЕГН, но също е уникален обект – можем да го определим уникално като „кучето Берри на Филип Петров от София„.

Обектите се разделят на прости и съставни. Почти всички обекти са съставни, т.е. изградени от други по-малки обекти. Например вие като обект сте съставен – ръце, крака, глава и тяло. Ръцете от своя страна имат вени, пръсти, кости, кожа; пръстите имат нокът и т.н. Всеки един малък обект може да получи собствено уникално име, например „нокътя на малкия пръст на лявата ръка на Филип Петров“. Кои обекти са прости зависи от формиран от нас т.нар. „базис“. Прост обект може да е атом за една клетка, клетка за един организъм, тухла за една сграда, и т.н. Чрез поставянето на базис ние избягваме описването на обектите до безкрайност. Прочети още…

.

 


* Фокусът с петте карти

Публикувано на 22 юли 2009 в раздел Математика.

Накарах Мария да вземе стандартно пълно тесте карти, в което няма жокери и да си избере 5 (пет) произволни карти. Естествено разреших ѝ преди това да разбърка тестето както си иска въпреки, че за фокуса това няма никакво значение.

Тя взе 5-те карти и ми ги показа. В този момент (както и през цялото време досега) Петър беше с гръб и не можеше да види нищо. Аз погледнах картите, посочих една от тях и казах на Мария, че това е нейната карта и я накарах да я постави на масата с лицето надолу така, че да не се вижда коя е. След това накарах Мария да подреди останалите четири карти на масата в редица една до друга, но в специален ред. Те вече са с лицето нагоре така, че да се виждат кои са. Когато всичко стана готово казах на Петър да се обърне. Прочети още…

.

 


* Теоретични методи

Публикувано на 22 юли 2009 в раздел Методика.

Вече споменах, че винаги практиката предхожда създаването на теорията. Важно е да осъзнаем, че това е така и в обучението. Тук влизаме в противоречие с общата погрешна представа за висшите учебни заведения, където предметите са разделени на две – лекции и упражнения – и се счита, че на лекции се учи само теория, а на упражнения е практиката. Истината е, че това не е точно така – на лекции не се учи само теория, но има и практика. Едни добре подготвени методически лекции трябва да включват в себе си първо практически примери над които вече да се изгражда теорията. От изградената теория пък вече се влиза в упражненията – затвърждаване на знанията чрез решаване на редица примери, които естествено са чисто практически.

Методите за изграждане на теория са абстрахиране и обобщение, конкретизация и специализация, анализ и синтез. Всички те разгледани заедно формират моделиране (като се има предвид, че се моделира теория). Ще разгледаме тези методи за един по един, като ще дам елементарни примери: Прочети още…

.

 


* Хубавата Елена

Публикувано на 22 юли 2009 в раздел Математика.

Хубавата Елена, дъщеря на Зевс и Леда, била омъжена за царя на Спарта – Менелай. За нещастие бракът ѝ с него никак не бил щастлив. Тя била лудо влюбена в принц Парис – сина на троянския цар Приям.

Парис също изпитвал невъобразима любов към Елена и затова решил, че трябва да си вземе девойката на всяка цена. Проблемът бил, че Менелай не искал да я размени за нищо. Затова Парис отишъл при баща ѝ – бог Зевс.

Когато чул историята бог Зевс не бил доволен. Знаел, че ако позволи на Парис да открадне дъщеря му, то това със сигурност ще доведе до война между Спарта и Троя. Първоначално решил да накаже момъка със смърт. Прочети още…

.