C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Двойни условия

Публикувано на 15 декември 2010 в раздел Вероятности.

Задача 1: Иван и Петър си намислят произволно цяло число от 1 до 10. Каква е вероятността числото на Петър да е строго по-голямо от числото на Иван и в същото време Петър да е избрал число строго по-малко от 5?

Решение: Подобно на решенията от миналите задачи ще нанасяме избора на Иван по хоризонтала и изборът на Петър по вертикала. Оцветената в зелено област определя въриантите, в които условието е изпълнено:

Виждаме, че вариантите удовлетворяващи условието са общо 6 от 100, следователно:

P(y>x | y<5) = 6/100 = 0,06

Задача 2. Иван и Петър си намислят произволно цяло число от 1 до 10. Каква е вероятността числото на Петър да е строго по-голямо от числото на Иван и в същото време Иван да е избрал число строго по-малко от 5?

Решение: По аналогичен начин моделираме решението:

Виждаме, че тук вероятността е:

P(y>x | x<5) = 30/100 = 0,30

Задача за упражнение 1: Намерете P(y>x | x<5 | y<5).

Задача за упражнение 2: Намерете P(x>y | y>2 | x<8).

Задача за упражнение 3: Намерете решенията от горните две задачи, при избрани реални вместо цели числа.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*