C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Защо мобилните телефони се изключват в самолет?

Публикувано на 01 януари 2022 в раздел Физика.

Хората масово са попили един мит, че изключването на сигнала на мобилните телефони (airplane mode) се налага, за да не се направи интерференция със сигнала за наземна комуникация на самолетите. Тоест един вид е опасно за полета. Дори се говори, че можело да се навреди на уредите на самолета и той да падне…

Нищо подобно няма!

Проблемите са два и са свързани помежду си:

  1. Прекалено бързо превключване на клетката на мобилната мрежа (самолетите се движат бързо и телефона трябва много често да превключва от една клетка на друга);
  2. Сигналът изпратен от високо ще бъде уловен от прекалено много клетки – на земята имате видимост до няколко, които са в близост до вас, но от самолет ще имате потенциална връзка с прекалено много.

Това просто означава, че ще правите голямо натоварване на наземната мобилна телекомуникационна мрежа, защото клетките ще трябва да се синхронизират помежду си. Затова „самолетен режим“ е въведен като регулация, за да се избегне този проблем за мобилните оператори. Частично тези два проблема се разрешават от самите корпуси на самолетите, които действат като „Фарадеев кафез“, но за съжаление той не е достатъчно добър, защото прозорците им са достатъчно големи, за да може потенциално на пропускат сигнал.

Всичко това, няма нищо общо с радиосигналите между пилотите и кулите, уредите и безопасността на полета (те работят на съвсем различни честоти). Впрочем замислете се над това – защо в airplane mode не е забранен WiFi и Bluetooth сигнала? Това също са радиовълни – ако беше нещо опасно за самия самолет, щеше да се спира и то. Не само това, а всъщност в много самолети използват нарочни GSM заглушители – устройства, които излъчват сигнал на GSM честотите, който да влезне в интерференция с евентуално неизключени мобилни телефони и по този начин да им попречи да излъчват надалеч. Ако мобилните телефони пречеха на самолета, то GSM заглушителите са нещо много по-тежко, защото те непрекъснато излъчват мощен сигнал на същите честоти.

И не, този мит не е просто поредният безобиден в пространството. Той води много хора до заблуда, че радиовълните от мобилните телефони са нещо опасно и лошо. То подкрепя действията на лелички да събират подписи и да протестират против разширението на мобилните мрежи (например поставяне на антена на покрива на блок, която ги „облъчвала“) и т.н. Тоест има си реален негативен практически ефект… Чувал съм го с ушите си: „щом е забранено в самолетите, защото могат да паднат, значи няма как да е безопасно“. Не бъдете такива.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*