C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Consumer-Producer – двустранна синхронизация с много консуматори и много производители

Публикувано на 29 ноември 2013 в раздел ПИК3 Java.

В предишните примери се забеляза нещо много неприятно – кодът се обърква все повече и повече. Причината за това е, че при множество играчи, не само производителя трябва да уведомява консуматора и обратно, а и самите консуматори и самите производители трябва да се синхронизират помежду си. Поради тази причина ще е по-добре ако оптимизираме идеята за централно синхронизиране на всички чрез „чинията“.

В този пример има споделен ресурс – чиния с храна. За нея има ограничение какво количество храна ще поеме – максимум 10 единици (по този начин усложняваме задачата, защото хората трябва да се изчакват!). Кучетата ще нападат чинията в произволен ред. Ако в нея няма храна, кучето се отдръпва, за да даде възможност на човек да добави храна (има continue в цикъла на run метода). Същото вършат и хората – те сготвят храната и гледат купичката. Ако тя е пълна, те се отдръпват и чакат. Поддържат се броячи за броя на активните кучета и активните готвачи. Ако готвачите станат повече от кучетата, някой от готвачите ще спира работата си.

 

public class CP{
 static Dog[] dogs = new Dog[4];
 static Human[] humans = new Human[3];
 static Dish dish = new Dish(dogs.length, humans.length);

 public static void main(String[] args){
  System.out.println("Program running");
  dogs[0] = new Dog("Sharo 1");
  dogs[1] = new Dog("Sharo 2");
  dogs[2] = new Dog("Sharo 3");
  dogs[3] = new Dog("Sharo 4");
  humans[0] = new Human("Ivan1");
  humans[1] = new Human("Ivan2");
  humans[2] = new Human("Ivan3");
  dogs[0].start();
  dogs[1].start();
  humans[0].start();
  humans[1].start();
  dogs[2].start();
  dogs[3].start();
  humans[2].start();
 }
}

class Dish{
 volatile int activeDogsCount;
 volatile int activeCookersCount;
 volatile int amount;

 public Dish(int dogs, int humans){
  this.amount = 0;
  activeDogsCount = dogs;
  activeCookersCount = humans;
 }

 synchronized void add(int amount){
  this.amount += amount;
  this.notifyAll();
 }

 synchronized int get(){
  int result = this.amount;
  this.amount = 0;
  this.notifyAll();
  return result;
 }
}

class Dog extends Thread{
 int stomach;
 String name;
 public Dog(String name){
  this.name = name;
  this.stomach = 0;
 }
 public void run(){
   try{
    while(this.stomach < 100){
     synchronized(CP.dish){
      if(CP.dish.amount==0){
       CP.dish.wait();
       continue;
      }
      this.getFood();
     }
    }    
   }
   catch(InterruptedException e){
    System.out.println(this.name+" will not feed full");
   }
   System.out.println(this.name+" woof!");
   CP.dish.activeDogsCount--;
 }
 void getFood() throws InterruptedException{
  int ate = CP.dish.get();
  this.stomach += ate;
  this.sleep((int)(Math.random()*500)); // eating
  System.out.println(this.name+" burp! Ate = "+ate+", stomach = "+this.stomach);
 }
}

class Human extends Thread{
 String name;
 boolean haveFoodInHands;
 public Human(String name){
  this.name = name;
  this.haveFoodInHands = false;
 }
 public void run(){
  try{
   while(CP.dish.activeDogsCount >= CP.dish.activeCookersCount){
    if(!this.haveFoodInHands) this.cook();
    synchronized(CP.dish){
     if(CP.dish.amount>0){
      CP.dish.wait();
      continue;
     }
     CP.dish.add(10);
     this.haveFoodInHands = false;
     System.out.println(this.name+" added food to dish! Dish amount = "+CP.dish.amount);
    }
   }
  }
  catch(InterruptedException e){
    System.out.println(this.name+" will stop cooking");
  }
  finally{
   System.out.println(this.name+" stopped cooking!");
   CP.dish.activeCookersCount--;
  }
 }
 void cook() throws InterruptedException{
  this.sleep((int)(Math.random()*500));
  System.out.println(this.name+" food ready...");
 }
}

Задача 1. Почистете кода и го направете по-пригледен.

Задача 2. Потърсете грешки и предложете оптимизации в този и в предишните примери.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*