C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Consumer-Producer – едностранна синхронизация с много консуматори и един производител

Публикувано на 29 ноември 2013 в раздел ПИК3 Java.

В този пример има споделен ресурс – чиния с храна. За нея няма ограничение какво количество храна ще поеме, затова producer (в случая Human) ще я пълни още и още независимо дали е пълна или празна. Кучетата ще се редят едно след друго и ще чакат да се напълни чинията. Използва се централен mutex, с който кучето заявява пред човека, че търси „събуждане“ (notify). Това се прави, за да се предотврати race condition, в който две кучета са събудени последователно и второто изяжда съдържанието на празна чиния (първото е изяло всичко, а човекът все още не е успял да сготви ново ястие). Освен това чинията вече е направена като обект, за да може да се синхронизира по него. По този начин се избягва race condition, при който човекът сготвя ястия в периода между пълненето на стомаха на кучето и нулирането на съдържанието на чинията.

public class CP{
 static Dish dish = new Dish();
 static Dog sharo1 = new Dog("Sharo1");
 static Dog sharo2 = new Dog("Sharo2");
 static Dog sharo3 = new Dog("Sharo3");
 static Human ivan = new Human();
 static volatile boolean mutex = false;
 public static void main(String[] args){
  sharo1.start();
  sharo2.start();
  sharo3.start();
  ivan.start();
 }
}

class Dish{
 int dish;
 public Dish(){
  this.dish = 0;
 }
}

class Dog extends Thread{
 int stomach;
 boolean feeded;
 String name;
 public Dog(String name){
  this.name = name;
  this.stomach = 0;
  this.feeded = false;
 }
 public void run(){
  while(this.stomach <= 100){
   try{
    this.getFood();
   }
   catch(InterruptedException e){
    System.out.println(this.name+" will not feed full");
    break;
   }
  }
  System.out.println(this.name+": Woof, woof!");
  this.feeded = true;
  CP.mutex = true;
 }
 void getFood() throws InterruptedException{
  synchronized(CP.ivan){
   if(CP.dish.dish ==0){
    System.out.println(this.name+" waiting for food");
    CP.mutex = true; // ivan should notify me
    CP.ivan.wait();
   }
   this.sleep((int)(Math.random()*500)); // Dog eats
   synchronized(CP.dish){
    System.out.println(this.name+" eats "+CP.dish.dish);
    this.stomach+=CP.dish.dish;
    CP.dish.dish = 0;
   }
  }
 }
}

class Human extends Thread{
 public void run(){
  do{
   try{
    this.cookFood();   
   }
   catch(InterruptedException e){
    System.out.println("Human stopped cooking");
    break;
   }
  }
  while( CP.sharo1.feeded == false
     || CP.sharo2.feeded == false
     || CP.sharo3.feeded == false);
 }
 void cookFood() throws InterruptedException{
  synchronized(CP.dish){
   this.sleep((int)(Math.random()*100)); // Human cooks
   CP.dish.dish += 10;
  }
  System.out.println("Human cooked 10. Dish = "+CP.dish.dish);
  if(CP.mutex){
   synchronized(this){
    this.notify();
   }
   CP.mutex = false; // I should not notify more dogs yet
  }
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*