C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Логическа интуиция – анкета 2

Публикувано на 29 октомври 2009 в раздел Математика.

Тази анкета ни беше дадена от проф. Иван Ганчев по време на курсовете по методика на обучение по математика. С нея се цели да се провери логическата интуиция.

Анкета №2

Прочетете всяко от следните шест основни изречения. Преценете с кои от записаните, съответно след всяко от тях, е изразена същата мисъл:

 1. Не е вярно, че ако един човек е математик, то той не е умен и не е честен
  а) Ако един човек не е математик, то той е умен или честен;
  б) Ако един човек е математик, то той е умен или честен;
  в) Ако един човек е математик, то той е умен и честен;
  г) Ако един човек не е математик, то той не е умен или не е честен;
  д) Ако един човек не е умен и честен, то той не е математик;
  е) С никое от изреченията а), б), в), г), и д) не е изразена същата мисъл;
  ж) Не мога да преценя.
   
 2. Не е вярно, че ако един човек е математик или юрист, то той е умен или честен
  а) Ако един човек не е юрист или математик, то той не е умен и не е честен;
  б) Ако един човек не е юрист или математик, то той не е умен или не е честен;
  в) Ако един човек не е умен и не е честен, то той не е юрист или не е математик;
  г) Ако един човек не е умен или не е честен, то той не е юрист или не е математик;
  д) С никое от изреченията а), б), в) и г) не е изразена същата мисъл;
  е) Не мога да преценя.
   
 3. Не е вярно, че ако лицето Х е получило имот от съда на основата на фалшив документ, то решението на съда не трябва да бъде отменено
  а) Ако лицето Х е получило от съда имот на основата на фалшив документ, то това решение не трябва да бъде отменено;
  б) Ако лицето Х не е получило от съда имот на основата на фалшив документ, то решението на съда не трябва да се отменя;
  в) Лицето Х е получило от съда имот на основата на фалшив документ, но решението на съда не трябва да се отменя;
  г) Лицето Х е получило от съда имот на основата на фалшив документ и решението трябва да се отмени;
  д) Ако лицето Х е получило от съда имот на основата на фалшив документ, то решението трябва да се отмени;
  е) Не мога да преценя.
   
 4. Не е вярно, че всички юристи са честни
  а) Всички юристи не са честни;
  б) Има поне един юрист, който не е честен;
  в) Не всички юристи не са честни;
  г) С никое от изреченията а), б) и в) не е изразена същата мисъл;
  д) Не мога да преценя.
   
 5. Не е вярно, че всички математици не са умни
  а) Всички математици са умни;
  б) Има поне един математик, който е умен;
  в) Не всички математици са умни;
  г) С никое от изреченията а), б) и в) не е изразена същата мисъл, като в изречението 5;
  д) Не мога да преценя.
   
 6. Не е вярно, че ако сте богат или имате добър адвокат, то можете да заобикаляте законите
  а) Ако сте богат и имате добър адвокат, то можете да заобикаляте законите;
  б) Ако сте богат или имате добър адвокат, то можете да заобикаляте законите;
  в) Богат сте и имате пари, но не можете да заобикаляте законите;
  г) Ако не можете да заобикаляте законите, то значи, че нямате добър адвокат или не сте богат;
  д) Ако не можете да заобикаляте законите, то значи, че нямате добър адвокат и не сте богат;
  е) С никое от изреченията а), б), в), г) и д) не е изразена същата мисъл.

Коментарите ще бъдат модерирани за известно време. После ще има и отговори :)

Продължи към анкета 3

 Един коментар


 1. Димитър каза:

  1.Е
  2.Е
  3.Д
  4.Г
  5.Г
  6.Е

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*