C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Логическа интуиция – анкета 1

Публикувано на 29 октомври 2009 в раздел Математика.

Тази анкета ни беше дадена от проф. Иван Ганчев по време на курсовете по методика на обучение по математика. С нея се цели да се провери логическата интуиция.

Анкета №1

Прочетете всяко от следните три основни изречения. Преценете с кои от записаните, съответно след всяко от тях, е изразена същата мисъл:

 1. Не е вярно, че влакът или автобусът в неделя пристигна със закъснение
  а) Влакът в неделя не пристигна със закъснение или автобусът в неделя не пристигна със закъснение;
  б) Влакът в неделя не пристигна със закъснение, но автобусът в неделя пристигна със закъснение;
  в) Влакът в неделя не пристигна със закъснение и автобусът в неделя не пристигна със закъснение;
  г) Влакът в неделя пристигна със закъснение, но автобусът в неделя не пристигна със закъснение;
  д) С никое от изреченията a), б), в) и г) не е изразена същата мисъл.
   
 2. Не е вярно, че учителят и синът му днес не са били на училище
  а) Ако учителят днес е бил на училище, то синът му днес е бил на училище;
  б) Учителят днес е бил на училище и синът му днес е бил на училище;
  в) Учителят днес е бил на училище или синът му днес е бил на училище;
  г) Ако учителят днес не е бил на училище, то и синът му днес не е бил на училище;
  д) С никое от изреченията a), б), в) и г) не е изразена същата мисъл.
   
 3. Не е вярно, че ако днес е валял дъжд, то Петър си е разтворил чадъра или е облякъл шлифер
  а) Ако днес не е валял дъжд, то Петър не си е разтворил чадъра и не е облякъл шлифер;
  б) Ако днес не е валял дъжд, то Петър не си е разтворил чадъра или не е облякъл шлифер;
  в)  Ако днес е валял дъжд, то Петър не си е разтворил чадъра или не е облякъл шлифер;
  г) Днес е валял дъжд, но Петър не си е разтворил чадъра и не е облякъл шлифер;
  д) С никое от изреченията a), б), в) и г) не е изразена същата мисъл.

Продължи към анкета 2

 4 коментара


 1. Анджелина Стоянова каза:

  1. a
  2. b
  3. b

 2. И двамата дадохте… грешни отговори. Ето истинските:

  1. в) – идва от !(pUq) <=> !p^!q

  2. в) – !(!p^!q) <=> !!pU!!q <=> pUq

  3. г) – !(p->(qUr)) <=> !(!pU(qUr)) <=> !!p^!(qUr) <=> p^!q^!r

  Запомнете – отрицание на „или“ дава „и“ и отрицание на „и“ дава „или“. Например:

  „Не е вярно, че аз съм рус и аз съм с кафяви очи“ (*) – ако само едното от двете („рус“ и „кафяви очи“) е грешно, то съюза им („рус и с кафяви очи“) ще бъде грешно. Затова (*) е еквивалентно на „не съм рус ИЛИ не съм с кафяви очи“.

  Обратно – когато имаме „или“ то ще се превърне в „и“.

 3. Димитър каза:

  1.А
  2.Б
  3.В

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*