C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Логическа интуиция – анкета 3

Публикувано на 29 октомври 2009 в раздел Математика.

Тази анкета ни беше дадена от проф. Иван Ганчев по време на курсовете по методика на обучение по математика. С нея се цели да се провери логическата интуиция.

Анкета №3

I: Има ли според Вас нещо некоректно в следните четири изречения:

 1. Право на кабинет ила лице, което е художник, архитект, член на творчески съюз и научен работник.
  а) Да
  б) Не
  в) Нямам мнение
   
 2. Блокът „Д“ се завършва с полагане на семестриални изпити, разработване на дипломен проект или защита на дипломна работа.
  а) Да
  б) Не
  в) Нямам мнение
   
 3. В превозните средства на градския транспорт се пътува с билет и карта.
  а) Да
  б) Не
  в) Нямам мнение
   
 4. Едно решение на съда е окончателно, тогава и само тогава, когато то е взето на основание на верни документи и не е обжалвано в законен срок.
  а) Да
  б) Не
  в) Нямам мнение
   

II. Прочетете текстовете 1 и 2 и посочете кой от отговорите според Вас е верен.

 1. Ако служителите на фирмата Х се страхуват от началника си, то те не отсъстват от работа без уважителни причини.
  Служителите от фирмата Х не се страхуват от началника си.
  Какво може да се твърди за редовността в ходенето на работа на служителите от фирмата Х?
  а) Служителите от фирмата Х не отсъстват от работа без уважителни причини;
  б) Служителите от фирмата Х отсъстват от работа и без уважителни причини;
  в) Нищо не може да се твърди относно редовността на ходенето на работа на служителите от фирмата Х;
  г) Никой от отговорите а), б) и в) не е верен.
   
 2. Ако Петър обича Мария, той и подарява цветя за рождения ѝ ден.
  Петър подари цветя за рождения ден на Мария.
  Какво може да се каже за чувствата на Петър към Мария?
  а) Петър обича Мария;
  б) Петър не обича Мария;
  в) Нищо не може да се каже със сигурност относно чувствата на Петър към Мария;
  г) Никой от отговорите а), б) и в) не е верен.

Коментарите ще бъдат модерирани за известно време. После ще има и отговори :)

 Един коментар


 1. Димитър каза:

  I:1А  II:1В

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*