C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘ХHTML’

* Оператор if-else и условия за сравнение

Публикувано на 05 септември 2009 в раздел ХHTML.

Може би най-често използвания оператор е if-else. Чрез него се прави т.нар. „разделяне“ на програмен код на две части. Синтаксисът му е следния:

if (<условие>){
   <javascript код 1>
}
else{
   <javascript код 2>
}

Условието винаги връща резултат true (вярно) или false (невярно). Логиката е, че ако условието е вярно, то ще се изпълни код 1 в първите скоби, а ако не е вярно, то ще се изпълни код 2 от вторите скоби след else.

Ето един елементарен пример: Прочети още…

.

 


* Променливи

Публикувано на 03 септември 2009 в раздел ХHTML.

Променливите в JavaScript се дефинират чрез ключова дума var последвана от името на променливата. Когато искаме да предадем стойност, то използваме знак за равенство. Според стойността, която предаваме се определя автоматично и типа на променливата. Например ако подадем цяло число, то автоматично променливата става от целочислен тип. Ако пък подадем символен низ, то променливата става символен низ. Прочети още…

.

 


* Въведение в JavaScript

Публикувано на 02 септември 2009 в раздел ХHTML.

JavaScript e скриптов език за програмиране, който се използва активно в HTML страници. Поддържа се от всички популярни браузъри. Първото и основно нещо, което трябва да знаете е, че кодът се изпълнява при браузъра на клиента, който отваря страницата. Това е фундаментална разлика с повечето езици за web програмиране като PHP, ASP.Net, Java и др. Това има както своите предимства (не употребява процесорно време на сървъра), така и недостатъци (от гледна точка на сигурността). Не бъркайте Java с JavaScript – това са две фундаментално различни неща и нямат нищо общо помежду си! Прочети още…

.

 


* Преформатиране, код и цитати

Публикувано на 02 септември 2009 в раздел ХHTML.

Сега ще демонстрираме три допълнителни тага, които можем да използваме в XHTML 1.1 с цел форматиране на текст. Повечето хора ги смятат за наследство от миналото, което вече не се използва. Въпреки това смятам, че заслужават внимание. Прочети още…

.

 


* Imagemap

Публикувано на 01 септември 2009 в раздел ХHTML.

Идеята за imagemap идва от прехода между дизайн към конкретна реализация на уеб сайт. В миналото, когато не са били налични средства за динамични обекти като Flash или Java, е било проблем създаването на „красиви“ сайтове. Често дизайнерите са давали проекти на програмистите, които не е било възможно да бъдат осъществени. Това е честа ситуация, при която художник рисува скица на важен елемент на сайта, който трябва да стане динамичен. Оказва се, че не винаги техниката на „рязане“ на картинката на части и поставянето на отделните парчета в таблица е достатъчно. Например може да се наложи да направим бутони със сложни форми – нещо неосъществимо от досегашните статии, понеже картинките винаги се вмъкват като правоъгълници. Прочети още…

.

 


* Цветове

Публикувано на 30 август 2009 в раздел ХHTML.

Вече забелязахте, че ни се налага да работим с цветове. Досега използвахме т.нар. именовани цветове. Така ако искахме синьо пишехме „blue“, ако искахме червено – „red“ и т.н., т.е. извикваме конкретен цвят чрез неговото име. Именованите цветове са и т.нар. „безопасни цветове“, т.е. такива които са дефинирани строго във всеки един браузър и винаги се визуализират по един и същи начин, без значение на спецификите на системата. В стандарта HTML са залегнали само 16 такива цвята, но във всички браузъри от 2005г. насам е залегнат общопризнат стандарт на общо 140 – ще ги покажем по-долу. Прочети още…

.

 


* Мета тагове

Публикувано на 30 август 2009 в раздел ХHTML.

Още в първата статия въведохме понятието „мета информация“ и го преведохме като „информация за информацията“. Мета таговете се използват за две главни цели – подаване на команди към браузъра и „скрито“ за потребителя описание на съдържанието на страницата. Прочети още…

.

 


* Класове и идентификатори

Публикувано на 29 август 2009 в раздел ХHTML.

Досега показахме множество примери със т.нар. „inline“ стилове. При тях стилът се променя на мястото където ни е нужно това. Това води до редица неудобства:

  1. Представете си страница с 10 параграфа, всеки от който трябва да е с тъмно сив фон и бели букви. Ясно е, че с досегашните знания ние ще променяме стиловете за фон и букви десет пъти;
  2. Не е хубаво да се смесват дизайн и съдържание. Би било много по-добре ако може да ги разделим максимално много.

Затова за щастие има възможност за „изнасяне“ на CSS кода в заглавните тагове <head>. Ето един пример: Прочети още…

.

 


* Форматиране на таблици

Публикувано на 27 август 2009 в раздел ХHTML.

Сега е време да разгледаме няколко по-специфични параметри, чрез които да можем да форматираме таблиците много по-гъвкаво.

1. cellpadding: атрибут със стойност в пиксели, чрез който се обозначава разстоянието между текста в клетките и рамката на клетките в таблица.

Пример: Прочети още…

.

 


* Фонове

Публикувано на 27 август 2009 в раздел ХHTML.

Досега показахме как можем да сменяме цвета на текста, който пишем. Сега ще погледнем възможностите за създаване на фон зад текст и на различни обекти.

1. Фонов цвят на полета:

<p style="background-color:yellow">
	Текст на жълт фон
	<span style="background-color:pink">
		с вмъкнат текст на розов фон
	</span>.
	Самият текст по подразбиране е черен.
</p>

Резултат: Прочети още…

.