C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Оператор if-else и условия за сравнение

Публикувано на 05 септември 2009 в раздел ХHTML.

Може би най-често използвания оператор е if-else. Чрез него се прави т.нар. „разделяне“ на програмен код на две части. Синтаксисът му е следния:

if (<условие>){
  <javascript код 1>
}
else{
  <javascript код 2>
}

Условието винаги връща резултат true (вярно) или false (невярно). Логиката е, че ако условието е вярно, то ще се изпълни код 1 в първите скоби, а ако не е вярно, то ще се изпълни код 2 от вторите скоби след else.

Ето един елементарен пример:

<script type="text/javascript">
	var x = 5;
	var y = 6;
	if (x>y){
		document.write("x>y");
	}
	else{
		document.write("x<=y");
	}
</script>

Виждате, че в условието използвахме оператор за сравнение (проверихме дали x е по-голямо от y). Естествено ние сме свикнали да използваме такива от математиката и ги използваме ежедневно – по-голямо, по-малко, равно, по-голямо или равно, и т.н.

Нека имаме две променливи x и y с дадени стойности. В JavaScript разполагаме със следните оператори за сравнение:

 1. x == y: сравнява дали стойностите на променливите са равни. Ако те са – връща true, в противен случай – false;
 2. x === y: отново сравнява стойностите на променливите за равенство, но тук освен това ги сравнява по тип на данните. Това означава, че ако x е числото 5, а y е символен низ „5“, то резултатът ще бъде false. При първия оператор за сравнение за равенство това не е така;
 3. x != y: обратното на сравнение за равенство – връща true ако стойностите НЕ са равни и false ако са равни;
 4. x > y: сравнение „по-голямо“;
 5. x < y: сравнение „по-малко“;
 6. x >= y: сравнение „по-голямо или равно“;
 7. x <= y: сравнение „по-малко или равно“.

За всеки начинаещ се явява проблем да свикне с често използвания оператор „==“. Това е психологическо наследство от математиката, където за равенство се използва само веднъж символа „=“. В програмирането и JavaScript в частност „x = 5“ и „x == 5“ са две напълно различни неща!

Възможно е условието да бъде комбинирано. Затова спомагат т.нар. логически оператори. Те са общо три на брой:

 1. && : логически оператор „и“;
 2. || : логически оператор „или“;
 3. ! : логически оператор „отрицание“.

Например ако имаме две променливи x и y и искаме да проверим дали двете заедно са по-големи от нула, то бихме могли да напишем условието като: if ( (x>0) && (y>0) ){…}. Ако пък желаем поне едината (но не задължително и двете) променлива да бъде по-голяма от нула, то бихме написали if ( (x>0) || (y>0) ){…}. Отрицанието пък обръща резултата. Например !(x>0) е еквивалентно на (x<=0). За повече информация за логическите оператори прочетете следната статия: съждения. Логическия оператор && отговаря на „конюнкция“, || отговаря на дизюнкция, а ! е обозначено по същия начин като „отрицание“. Другите логически оператори от предложената статия не са налични в JavaScript.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*