C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘ХHTML’

* Таблици

Публикувано на 26 август 2009 в раздел ХHTML.

Таблиците са често използвано средство за форматиране на HTML страници. Също така те са и едно от основните средства за постигане на ефектен дизайн. Таблиците приемат изключително класически смисъл – състоят се от редове (<tr> – table rows) и колони (<td> – table data). Самите таблици се ограждат в таг <table>. Има и специални стойности <th> – table head или „заглавни колони“. Ще демонстрираме една примерна таблица и в последствие ще обясним всеки нейн елемент: Прочети още…

.

 


* Списъци

Публикувано на 26 август 2009 в раздел ХHTML.

Когато ни се налага да изброяваме поредица от елементи, то ние използваме т.нар. „списъци“. Езикът HTML позволява доста възможности за осъществяване на такава функционалност.

1. Подредени списъци: Може би са по-добре познати са като „номерирани списъци“. Чрез тях изреждаме стойности една след друга, като всяка си има пореден уникален номер. По подразбиране номерът следва числата 1, 2, 3, 4, … Прочети още…

.

 


* Стандартни шрифтове

Публикувано на 23 август 2009 в раздел ХHTML.

За разлика от стандартните текстови документи, в правенето на интернет страница се залага изключително много на визуалното представяне. Доста голяма роля за него играят шрифтовете. Естествено целта на тези статии не са да обучават на дизайн и естетика. Затова ще се фокусираме главно към технологията. Подбора и комбинацията от шрифтове ще оставим за други специализирани курсове.

Вече показахме възможности за декориране на текст, като например често използваното подчертаване. Освен това още в началото казахме как можем да удебеляваме текст чрез таг <b> и да го правим в курсив чрез таг <i>.  Всъщост удебеляването и курсива могат да се постигнат също чрез стилове: Прочети още…

.

 


* Декориране на текст и полета

Публикувано на 22 август 2009 в раздел ХHTML.

В миналата статия отбелязахме как чрез „стилове“ (styles) можем да центрираме текст, да го слагаме в ляво, дясно или да го разпъваме до рамката на прозореца. Сега ще разгледаме още няколко стила:

1. Разстояние между буквите – това е стил „letter-spacing“. Като параметър приема брой пиксели. Служи за раздалечаване на буквите една от друга.

Пример: Прочети още…

.

 


* Връзки и полета

Публикувано на 21 август 2009 в раздел ХHTML.

Връзките (hyperlinks) от една HTML страница към друга са основен инструмент за навигиране в Интернет. Използват се изключително често и те са елементът, които ни позволява да „раздробяваме“ информацията на по-малки части. С други думи – създаваме раздели на сайтовете си, препращаме за повече информация към други източници и т.н.

Връзка се дефинира по следния начин: Прочети още…

.

 


* Вмъкване на картинки

Публикувано на 20 август 2009 в раздел ХHTML.

Обикновено в страниците в интернет има много картинки. Това са не само снимки, но и много графики, които оформят менюта, рамки, прозорци и т.н. Има два метода за добавяне на картинки в XHTML. Първият е чрез наложилият се масово, но нестандартен таг <img>: Прочети още…

.

 


* Форматиране на текст

Публикувано на 19 август 2009 в раздел ХHTML.

Както вече отбелязахме в предишната статия, текста в XHTML се форматира главно чрез параграфи, които се означават с таг <p>. Освен това съществуват и стандартни „заглавия“ (headings). Заглавията се означават с тагове <h1>, <h2>, … <h6>, като разликата между тях е в големината на шрифта. Ето един пример: Прочети още…

.

 


* Въведение в XHTML 1.1

Публикувано на 18 август 2009 в раздел ХHTML.

XHTML е език за дефиниране на страници в интернет. Името е същращение от eXtensible HyperText Markup Language. Това е стандарт, който е наследник на популярния HTML целящ да направи езика по-стриктен. На практика почти всички примери за HTML и XHTML се припокриват.

Страниците в интернет, които разглеждате ежедневно съдържат както текст, така и графики, картинки, мултимедия и динамични елементи. Дизайна на всяка една страница се дефинира именно чрез езика XHTML. Освен това можете да разглеждате едни и същи страници на различни по големина монитори, различни операционни системи и браузъри, като те ще изглеждат еднакво навсякъде. Целта на XHTML е да предостави унифициран стандарт за еднозначно визуализиране на информация, като това да отнеме възможно най-малко мрежови трафик. Прочети още…

.