C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Линейна алгебра’

* Задачи за упражнение – тригонометричен вид на комплексните числа

Публикувано на 09 октомври 2018 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Представете комплексното число z в тригонометричен вид:

[math]z=\frac{1-i}{1+i}[/math]

Задача 2. Представете комплексното число z в тригонометричен вид:

[math]z=\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}[/math] Прочети още…

.

 


* Задачи за упражнение – комплексни числа

Публикувано на 27 септември 2018 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Опростете израза: [mathi](3-2i)^{2}*(2+5i)[/mathi]

Задача 2. Определете реалните числа x и y от уравненията: Прочети още…

.

 


* Как да пишем системи и матрици в Word и с Latex

Публикувано на 25 октомври 2017 в раздел Линейна алгебра.

Убеден съм, че тези неща са достатъчно елементарни и нямат нужда от обяснение. Все пак някога ми се бе наложило да направя тези клипчета, защото имаше студенти-първокурсници, които изпитваха затруднение при писането на формули, особено на Latex. Качеството им е жалко и самите уравнения не са подравнени, но в крайна сметка реших, че не пречи да ги има и в публичното пространство, вместо да „прашастват на хард диска“.

1. Как да въвеждаме системи от линейни уравнения в Microsoft Word: Прочети още…

.

 


* Квадратични форми

Публикувано на 21 октомври 2014 в раздел Линейна алгебра.

Квадратичните форми заемат централно място в много клонове на математиката. Такива са теория на числата, теория на групите, диференциална геометрия, диференциална топология и др. В частност се изучават с реални и комплексни коефициенти и в предмета линейна алгебра. Тази тема обикновено е и последна в курса. В т.нар. „Метод за привеждане на квадратична форма в каноничен вид чрез ортогонална трансформация“ практически могат да се използват почти всички знания, които са добити от предишни теми в курса. Прочети още…

.

 


* Евклидови и унитарни пространства

Публикувано на 21 септември 2014 в раздел Линейна алгебра.

В тази статия се разглежда темата за Евклидови и унитарни пространства. По-специално се набляга на метода на Грам-Шмид за намиране на ортогонален базис. Прочети още…

.

 


* Собствени стойности и собствени вектори

Публикувано на 09 септември 2014 в раздел Линейна алгебра.

В тази статия се разглеждат задачи за намиране на собствени стойности и собствени вектори. На тези задачи обикновено се отделя малко повече време спрямо останалите и често се дава разширена домашна работа. Прочети още…

.

 


* Линейни оператори

Публикувано на 29 август 2014 в раздел Линейна алгебра.

Линейните оператори са изображения между две множества – в случая линейни пространства. За решаването на задачи от тази тема са нужни знанията от всички предишни без изключение. Прочети още…

.

 


* Линейни пространства

Публикувано на 14 август 2014 в раздел Линейна алгебра.

Темата за линейни пространства е една от първите, които силно затрудняват студентите по Линейна алгебра. В нея нивото на абстракция се повишава значително. Въпреки това, ако сте е внимателни и последователни в решението на задачите, ще установите, че нещата са много по-прости, отколкото изглеждат. Прочети още…

.

 


* Формули на Крамер

Публикувано на 08 август 2014 в раздел Линейна алгебра.

Формулите на Крамер ни позволяват да решаваме системи от ленейни уравнения. Въпреки, че са доста по-неефективни спрямо метода на Гаус, те са интересна демонстрация за приложимостта на детерминантите. Прочети още…

.

 


* Метод на Гаус за решаване на системи от линейни уравнения

Публикувано на 31 юли 2014 в раздел Линейна алгебра.

Системите от линейни уравнения са частен случай на матричните уравнения. Ще разгледаме методът на Гаус за решаване на такива системи. Прочети още…

.