C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задачи за упражнение – комплексни числа

Публикувано на 27 септември 2018 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Опростете израза: [mathi](3-2i)^{2}*(2+5i)[/mathi]

Задача 2. Определете реалните числа x и y от уравненията:

a) [mathi](3+2i)x-(1-2i)y = 1+6i[/mathi]

б) [mathi](1+4i)x+2iy = 1[/mathi]

Задача 3. Решете уравнението: [mathi]x^{2} + (5+2i)x + 4 + 8i = 0[/mathi]

Задача 4. Определете реалните числа x и y от уравненията:

а) [mathi]3x-(2+5i)y = 2-5i[/mathi]

б) [mathi](1+i)x-(3-2i)y = 1+6i[/mathi]

Задача 5. Решете уравнението в множеството на комплексните числа: [mathi]x^{4}-5x^{2}-36=0[/mathi]

Задача 6. Решете уравнението в множеството на комплексните числа: [mathi]x^{2} – 2xi – 2 = 0[/mathi]

Задача 7. Определете реалните числа x и y от уравнението: [mathi](3+2i)x-(1-2i)y = 1+6i[/mathi]

Задача 8. Решете уравнението: [mathi](2+i)z^{2} – (5-i)z + 2 – 2i = 0[/mathi]

Задача 9. Опростете израза: [mathi](1-3i)(5+6i)+5i(2+3i)+2i[/mathi]

Задача 10. Опростете израза:

[math]\frac{1+2i}{2-2i}+\frac{2}{i}[/math]

Задача 11. Опростете израза:

[math]\frac{3+i}{-1-i}+\frac{3}{i}[/math]

Задача 12. Опростете израза:

[math]\frac{1-i}{1-2i}-\frac{4+i}{1+i}[/math]

Задача 13. Опростете израза:

[math]\frac{1+2i}{1-4i}+\frac{2}{1+2i}[/math]

Задача 14. Опростете израза:

[math]\frac{2+i}{2i-3}-\frac{2}{2+i}[/math]

Задача 15. Опростете израза:

[math]\frac{1+2i}{2-2i}+\frac{2}{i}[/math]

Задача 16. Опростете израза:

[math]\frac{1+i}{1i-2}-\frac{5}{1+2i}[/math]

Задача 17. Опростете израза:

[math]\frac{2+i}{3i-4}-\frac{4}{2+i}[/math]

Задача 18. Решете уравнението: [mathi]x^{2} + (5+2i)x + 4 + 8i = 0[/mathi]

Задача 19. Определете реалните числа x и y от уравнението: [mathi](1+4i)x+2iy = 1[/mathi]

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*