C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘История’

* Началото на висшето образование по математика в България

Публикувано на 23 май 2022 в раздел История.

Представям ви записки от лекция на проф. Иван Ганчев. Темата е свързана със зараждането на висшето математическо образование в България. Част от информацията в тази статия се дублира и на страницата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, но публикуваните тук записки са по-подробни. От моя страна има дребни редакционни корекции и съвсем малко допълвания. Прочети още…

.

 


* Обучението по математика в България от 1878 г. до 1917 г.

Публикувано на 21 май 2022 в раздел История.

Представям ви записки от лекция на проф. Иван Ганчев. Темата е свързана с математическото образование в България в първите десетилетия след Освобождението на България. Прочети още…

.

 


* Обучението по математика в България по време на османското владичество

Публикувано на 21 май 2022 в раздел История.

Преди да прочетете тази публикация, вижте статията ми за цифрите, числата и бройните системи в България през вековете. След това продължете тук, за да се запознаете с характерните особености около математическото образование в България по време на османското владичество. Това са събрани записки по лекция на проф. Иван Ганчев. Прочети още…

.

 


* Развитие на движението за реформа на обучението по математика от 1988 г. до 2008 г.

Публикувано на 17 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по седмата лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика в периода от 1988 г. до първото десетилетие на новия век. Прочети още…

.

 


* Развитие на движението за реформа на обучението по математика в периода от 1976 г. до началото на 80-те

Публикувано на 16 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по шестата лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика в периода от 1976 г. до началото на 80-те. Прочети още…

.

 


* Развитие на движението за реформа на обучението по математика от 1973 г. до 1976 г.

Публикувано на 13 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по петата лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика между 1973 г. и 1976 г. Прочети още…

.

 


* Развитие на движението за реформа на обучението по математика от 1969 г. до 1972 г.

Публикувано на 13 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по четвъртата лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика между 1969 г. и 1972 г. Прочети още…

.

 


* Развитие на движението за реформа на обучението по математика от 1961 г. до 1968 г.

Публикувано на 12 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по третата лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика между 1961 г. и 1968 г. Прочети още…

.

 


* Развитие на движението за реформа на обучението по математика от 1950 г. до 1960 г.

Публикувано на 12 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по втората лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика между 1950 г. и 1960 г. Прочети още…

.

 


* Международно движение за реформиране на обучението по математика през XIX век и първата половина на XX век

Публикувано на 11 май 2022 в раздел История.

Представям ви препис от записки по първата лекция на проф. Иван Ганчев на вече несъществуващата избираема дисциплина „Теоретични основи на обучението по математика“. Темата засяга основните въпроси около реформите в обучението па математика през XIX и първата половина на XX век. Прочети още…

.