C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Схема с преки или косвени връзки на Христаки Павлович, Емануил Васкидович и Неофит Рилски

Публикувано на 23 февруари 2023 в раздел История.

Преди време поблукувах схема, която я популяризираше проф. Иван Ганчев. Тя представя преки или косвени връзки на Христаки Павлович, Емануил Васкидович и Неофит Рилски с видни личности от 18 и 19 век. Може да намерите оригинала тук.

 

Понеже качеството беше доста лошо, реших да я направя наново. Ето какво се получи:

Ето и информацията за част от хората от схемата, която стоеше под оригинала (със съвсем леки изменения и редакции):

 • Александър Шишманов – обществен деец и кмет на Свищов;
 • Андрей Робовски – учител на видния учител Юрдан Ненов, който е учител на Иван Вазов, Нешо Бончев, Константин Величков и Марин Дринов;
 • Атанас Иванов – учител на Васил Левски и на Иван Салабашев;
 • Георги Атанасович – лекар, политик и първи министър на просвещението в България;
 • Георги Тишев – първият министър на вътрешните работи на България, дарител за просветното дело в Свищов;
 • Георги Чолаков – учител, общественик и спомоществовател;
 • Димитър Павлович – виден лекар, участник в легията на Георги Сава Раковски и в руската армия през 1877 г.;
 • Димитър Смрикаров – деец в църковно-националните борби;
 • Драган Цанков – бивш министър-председател на България;
 • Емануил Иванов – първи професор по математика, един от създателите на Физико-математическия факултет на СУ;
 • Захарий Зограф – български живописец, иконописец и писар от Самоковската художествена школа;
 • Захарий Княжески – учител, заедно с Анастасия Тошева организира девическо образование в Стара Загора;
 • Захарий Круша – учител и общественик, участник в борбата за църковна независимост;
 • Иван Салабашев – първият българин с научна публикация по математика през 1875 г. в град Прага. Измисля начин за гласуване при избор на постоянен комитет, с който през 1889 г. и 1890 г. биват избрани само българи в постоянния комитет на Източна Румелия. Индустриалец. Министър на финансите. Първи председател на физико-математическото дружество;
 • Йоаким Груев – учител, общественик, книжовник, директор на просвещението в Източна Румелия;
 • Калист Луков – учител, книжовник, просветен деец и търговец;
 • Костадин Калиновски – учител, общественик, дарител:
 • Неофит Бозвели – автор на книги и виден деец за борбата за независима българска църква;
 • Никола Живков – автор на стария химн „Шуми Марица“, създал на първата българска детска градина в Свищов, учител;
 • Никола Козлев – поет, автор на „Черен Арап и Хайдут Сидер“;
 • Никола Михайловски – книжовен деец, дописен член на Българското книжовно дружество, баща на Стоян Михайловски;
 • Никола Тъпчилещов – основал българското училище в Цариград;
 • Николай Павлович – възрожденски художник, нарисувал потрети на български царе по съвет на Петко Рачов Славейков;
 • Николай Катранов – революционер, възрожденец, прототип на Тургеневия герой Инсаров от романа „В навечерието“;
 • Сичан Николов – учител, автор на четвъртия български учебник по математика и на други книги;
 • Тодор Икономов – автор на авторизирания превод на български език на първия учебник по методика на обучението по математика за началното училище, учител, участник в борбата за създаване на независима Българска екзархия;
 • Тодор Хрулев – учител в Свищов, автор на първия учебник по математика за начално училище. Борец за църковна независимост. Умира като заточеник в Деарбекир;
 • Хаджи Васил Станкович – свищовски търговец, баща на дарителя Димитър Хадживасилев Станкович, с чийто средства се създава Търговската гимназия в Свищов;
 • Христаки Хаджи Денков – училищен настоятел, започнал да води през 1824 г. кондиката на Първото българско светско училище в Свищов, дядо по бащина линия на Цветан Радославов;
 • Цветан Радославов – автор на песните „Мила Родино“ и „Еничерин тъгува за рода си“, внук по майчина линия на Христаки Павлович и ученик на Емануил Васкидович.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*