C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Кант – Към Вечния Мир

Публикувано на 20 юли 2011 в раздел Политика.

Предлагам ви съдържанието на секция първа („прелиминарните членове към вечния мир между държавите“) от „Към Вечния Мир“ на Имануел Кант:

  1. Никой мирен договор не бива да важи за такъв, ако в тайна уговорка съдържа възможност за бъдеща война;
  2. Никоя самостоятелна държава не бива да бъде придобита от друга държава чрез наследяване, размяна, покупка или дарение;
  3. Постоянните армии трябва напълно да изчезнат;
  4. Не бива да се правят държавни дългове във връзка с външни държавни спорове;
  5. Никоя държава не бива да се вмесва насилствено в устройството и управлението на друга държава;
  6. Никоя държава не бива да си позволява във война с друга такива враждебни действия, които трябва да направят невъзможно взаимното доверие в бъдещия мир.

Ако приемем гледната точка на Имануел Кант, то какво можем да кажем за перспективата на „Вечния Мир“ в днешния ден?

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*