C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Какво означават метеорологичните кодове?

Публикувано на 26 януари 2012 в раздел Общи работи.

Често по телевизията в прогнозата на времето казват „код жълто“ или както днес „код червено“, но рядко някой обяснява какво точно означава това. За съжаление водещите на прогнозата за времето обикновено успяват да внесат нужните за медията нотки на сензация. А реално към тези неща трябва да се подхожда отговорно и с нужното разбиране.

Ще се опитам да опиша сигналните кодове с мои думи, като се старая да не се отклонявам от официалните дефиниции. Метеорологичните кодове всъщност са пет, а не три (както ги показват обикновено по телевизията). Те са „бяло“, „зелено“, „жълто“, „оранжево“ и „червено“. Всеки един от тях важи за всякакви метеорологични явления и процеси. Например ветрове, снеговалеж, дъжд, рязки температурни разлики… Различният код показва различна степен на застрашеност, както следва:

 • Бяло – няма данни за обозначения регион;
 • Зелено – няма никаква опасност. Времето е нормално и спокойно за сезона. Отчетите са под средните стойности за сезона;
 • Жълто – налична е потенциална опасност. Времето не е необичайно за сезона, но е добре да бъдете внимателни. Отчетите са над средните стойности за сезона. Не предприемайте ненужни рискове;
 • Оранжево – времето е опасно. Достигнати са стойности много над средните за сезона. Да се избягват преходи извън главните пътни артерии и утвърдените туристически пътеки. По възможност пътуванията да бъдат избягвани;
 • Червено – времето е много опасно. Достигнати са стойности към или дори над максималните за сезона. Възможни са големи щети на инфраструктурата – спиране на ток, вода, комуникации, запушване на големите пътни артерии. Има реална опасност за живота на хора навън. Властите издават разпореждания и съвети по реигони, които е задължително да бъдат следвани и спазвани строго от гражданите. Въвеждат са извънредни мерки, като затваряне на големи пътни артерии, забрана за пътуване на определени превозни средства (или дори всички при критична ситуация), обявяване на бедствено положение в определени региони (или национално при изключително тежка ситуация). Избягвайте всякакви пътувания, освен при наистина спешни случаи или критични ситуации застрашаващи живота ви там, където се намирате в момента.

Следната таблица показва връзката между вероятността за срещане на явлението и очакваната сила, с която то ще се разрази. Тя помага за предварителното прогнозиране за издаване на цветови кодове за предстоящи събития. До голяма степен скалата е лично мое „творчество“, но все пак съм взаимствал информация от различни източници:

Скала на метеорологичните цветови кодове

Естествено какво означава „слабо“, „средно“ или „силно“ влияние на природното явление е доста субективен фактор. За едни страни падането на два метра сняг ще бъде нормално явление със средна сила. Докато същото при други би било бедствие. Същото се отнася и до вероятността – тя също е субективен фактор, който се определя според честотата на срещане на природните явления в определения регион.

Тук отново ще дам една лично моя интерпретация на няколко основни природни явления и ще дам личната си оценка на силата им спрямо България:

 • Дъжд
  • Слаб – рамящ или слаб дъжд, без опасност от наводнения. Очакват се мокри пътни настилки, за което шофьорите трябва да бъдат по-внимателни. Задължително се кара на къси светлини (важи и за всички по-насолу);
  • Среден – краткотрайно преваляване, от което за кратко време на места се образуват локви. Шофирането е затруднено и има предпоставки за „аквапланинг“. Поради това се очакват закъснения в транспорта. Възможно протичането на покривите на къщи и обществени заведения, но без опасност от наводнение. Не се очаква съществено забавяне на полети в авиацията. Могат да се очакват частични смущения в комуникациите. Не се очакват сериозни проблеми с електрозахранването;
  • Силен – дълготрайно преваляване, от което се очаква сериозно затруднение в организацията на транспорта. По определени улици в градовете е възможно образуването на големи локви и „течене на реки“. Сградите с неремонтирани покриви могат да очакват наводнения в подпокривните си пространства. Същото важи за мазетата на сгради, около които има затлачена канализация. Възможно е съществено забавяне на полети в авиацията, особено ако бурята е гръмотевична. Очакват се по-мащабни смущения в комуникациите. Възможни са смущения в електрозахранването;
  • Много силен – пороен дъжд, независимо дали краткотраен (по-честия случай) или продължителен. Очакват се много сериозни проблеми с транспорта заради очаквани множество катастрофи и наводнени улици. Голяма вероятност от наводнения на мазета и тавани на сгради. Сериозни проблеми в авиацията. Очаквано прекъсване на електрозахранването и комуникациите в населените места. Сериозна опасност за живота на хората, които се намират на открито в туристическите райони.
 • Вятър
  • Слаб – без опасност за проблеми с транспорта и авиацията. През зимата пешеходците в градовете и туристите трябва да вземат предпазни мерки и да се обечат добре;
  • Среден – очакват се минимални проблеми с транспорта в следствие от катастрофи. Пешеходците и туристите са затруднени в придвижването си. Опасност от падащи предмети в близост до сградите. Не се очаква сериозна опасност от падащи дървета;
  • Силен – очакват се проблеми с транспорта, особено при високите превозни средства, както и евентуални закъснения в авиацията. Туристите извън населените места са изложени на сериозна опасност. Ходенето пеша на открито не е желателно дори в градовете. Голяма възможност за падащи предмети от сградите. Очакват се паднали дървета и клони. Възможни са спирания в електрозахранването;
  • Много силен – силата на вятъра не позволява ходенето пеша на открито. Критична опасност за туристите извън населените места. Сериозна опасност за хора на открито и в населените места. Очакват се падащи предмети от сградите, паднали дървета и клони. Сериозни проблеми за транспорта и авиацията. Възможни са тежки катастрофи, които да причинят запушването на главни транспортни артерии. Очакват се спирания на електрозахранването, като е възможно и мащабно такова.
 • Сняг
  • Слаб – незначителен снеговалеж, от който не се очаква натрупване на снежна настилка. Пътищата изискват обработка срещу заледяване. Очаква се пътищата да са мокри, поради което е нужно шофьорите да са по-внимателни. Задължително се кара на къси светлини (важи и за всички по-насолу). Не се очакват затруднения за пешеходците и авиацията;
  • Среден – по-продължителен снеговалеж, от който се очаква се натрупването на малка снежна настилка, което ще доведе до забавяне при транспорта. На места са възможни заледявания на пътната настилка. Не се очакват проблеми с авиацията. Пешеходците са минимално затруднени в придвижването си. Туристите в планините трябва да са екипирани подходящо с високи непромокаеми обувки. На места се очакват малки аварии по електрозахранването;
  • Силен – продължителен и интензивен снеговалеж, от който се натрупва значителна снежна покривка. Опасност от затваряне на пътища, от които дори главни пътни артерии. На места автомобилите трябва да се движат с вериги. Голяма вероятност за тежки аварии по електрозахранването. Голяма опасност за туристите извън населените места, особено в планинските региони. Големи проблеми за авиацията и железопътния транспорт;
  • Много силен – нетипично голяма снежна покривка в следствие от особено интензивен и продължителен снеговалеж, който не позволява на почистващата техника да си свърши адекватно работата. Затваряне на множество пътища, което на места може да доведе до бедствена ситуация. На много места автомобилите трябва да се движат само с вериги. Тежкотоварния транспорт се спира от движение. Спиране на авиацията и големи проблеми за железопътния транспорт. Критична опасност за туристите в планините. Тежки аварии по електрозахранването, като е възможно и мащабна такава. Невъзможност на спасителните екипи да достигат до бедстващи региони.
 • Заледяване
  • Слабо – обикновено налично само по малки улички в населените места или на по-усойни части от пътищата, където не е опесъчено достатъчно добре. От това се очакват частични, но не сериозни затруднения в транспорта. Възможни са травми от счупвания на крайници при пешеходците, особено в населените места, където по обясними причини честотата на срещане на заледени участъци е по-голяма;
  • Средно – очакват се проблеми от задръствания по републиканската пътна мрежа. Болниците получават зачестени сигнали за нужда от спешна помощ от пострадали пешеходци. Катастрофите по пътищата са зачестени, понякога тежки;
  • Силно – мащабни заледявания на пътната настилка, които довеждат до много сериозни проблеми с транспорта, дори „транспортен хаос“. Спира се тежкотоварния транспорт. Болниците получават зачестени сигнали за нужда от спешна помощ от пострадали пешеходци. Очакват се проблеми при самолетните писти;
  • Много силно – същото като силно, но да речем, че „вече е извън всякакъв контрол“. Обявава се бедствено положение и се забранява движението на всякакъв автомобилен транспорт, с изключение на специализирана техника.
 • Мъгла
  • Слаба – незначителни проблеми с транспорта. Изисква се повишено внимание от шофьорите по магистралите и пътищата, по които се кара с висока скорост;
  • Средна – на места видимостта е затруднена. Автомобилите трябва да включат къси светлини или светлини за мъгла (важи и за всички по-долу). Скоростта на движението трябва да се намали. Очакват се катастрофи. Полетите на самолетите може да имат закъснения;
  • Силна – гъста мъгла, която се разпространява на големи региони. Изисква се шофиране с много ниска скорост. Зачестили катастрофи, особено свързани с блъснати пешеходци. Мъглата може да се задържи да продължително време, например цял ден. Очакват се сериозни закъснения в авиацията;
  • Много силна – същото като „силна“, но продължаваща за още по-дълго време, например няколко дни.

Надявам се, че съм бил максимално точен и полезен.

 6 коментара


 1. Международно е – има го и при чуждите прогнози за времето. Ще напиша днес втора, по-подробна статия по темата.

 2. Ivan каза:

  А от къде се взеха тези кодове – някакъв закон ли има, наредба, официална класификация, или просто така разговорно си навлязоха? И от кога ги има. Не помня преди няколко години да се е споменавало за тях, а сега през ден казват „било еди-какъв си код“.

 3. Реших да пообогатя тази статия, вместо да пиша нова. Не съм я редактирал – моля за извинение ако има грешки.

 4. Деяна Илиева каза:

  Здравейте,
  Бихте ли помогнали с линкове откъде сте намерили тази информация?

 5. Благодаря Ви!

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*