C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Пет мисли на Атанас Радев

Публикувано на 19 май 2022 в раздел Методика.

Представям ви пет цитата от Атанас Радев – големият деятел за училищна математика в България от първата половина на XX век.

Най-важното в изучаването на математиката е последователността, в съчетание с постепенното нарастване на сложността – ето това е най-главното в методиката на преподаването на математика!

Учебният материал трябва да бъде подреден по такъв начин, че всяка тема да бъде продължение на предишните и в същото време да подготвя почва за по-лесно усвояване на следващите теми.

Сборниците по математика… да се подреждат по такъв начин, че всяка задача да бъде продължение на предхождащите я задачи и да подготвя ученика за решаването на следващите задачи.

… Освен това нужно е (учителят) да умее да поднася учебното съдържание ясно, увлекателно и достъпно за учениците.

Отношението на учениците много лесно може да се трансформира в отрицателно. За това е достатъчно да се промени последователността или да се съкрати времето или пък да се ускори темпа на изучаването.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*