C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задачи за упражнение – формули на Крамер

Публикувано на 07 март 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}2x_{1}-x_{2}+x_{3}=3\\2x_{1}+2x_{2}-x_{3}=1\\x_{1}+x_{2}-x_{3}=0\end{array}\right.[/math]

Задача 2. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}-x_{2}+x_{3}=4\\x_{1}+x_{2}-x_{3}=0\\2x_{1}+4x_{2}-3x_{3}=-2\end{array}\right.[/math]

Задача 3. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}5x_{1}-5x_{2}+x_{3}=2\\3x_{1}+3x_{2}-4x_{3}=4\\x_{1}+x_{2}+x_{3}=6\end{array}\right.[/math]

Задача 4. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}+x_{2}+x_{3}=5\\2x_{2}+x_{3}=7\\2x_{1}+x_{2}-x_{3}=-1\end{array}\right.[/math]

Задача 5. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}+x_{2}+x_{3}=10\\x_{1}-x_{2}-4x_{3}=5\\x_{2}+10x_{3}=10\end{array}\right.[/math]

Задача 6. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}2x_{1}+2x_{2}-4x_{3}=0\\3x_{1}-3x_{3}=0\\x_{1}-x_{2}+x_{3}=3\end{array}\right.[/math]

Задача 7. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}+2x_{2}+x_{3}=12\\x_{1}+x_{2}+2x_{3}=11\\2x_{1}+x_{2}+x_{3}=13\end{array}\right.[/math]

Задача 8. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}+x_{2}-2x_{3}=0\\-x_{1}+5x_{2}+2x_{3}=0\\x_{1}+x_{2}+2x_{3}=20\end{array}\right.[/math]

Задача 9. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}+x_{2}+x_{3}=9\\-2x_{1}-2x_{2}+x_{3}=-3\\x_{1}+x_{2}-x_{3}=-1\end{array}\right.[/math]

Задача 10. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}2x_{1}+2x_{2}-3x_{3}=1\\2x_{1}-x_{2}+x_{3}=2\\x_{1}+x_{2}-x_{3}=1\end{array}\right.[/math]

Задача 11. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}x_{1}+x_{2}+x_{3}=8\\x_{1}+x_{2}-x_{3}=2\\2x_{1}+x_{2}-3x_{3}=-1\end{array}\right.[/math]

Задача 12. Решете системата от линейни уравнения използвайки формулите на Крамер:

[math]\left|\begin{array}{l}2x_{1}-x_{2}+x_{3}=21\\x_{2}+x_{3}=23\\2x_{1}-x_{3}=8\end{array}\right.[/math]

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*