C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задачи за упражнение – системи от линейни уравнения

Публикувано на 14 февруари 2019 в раздел Линейна алгебра.

Задача 1. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{c}2x_1-x_2+x_3=3\\x_1+2x_2-x_3=2\\3x_1+x_2+x_3=8\end{array}\right.[/math]

Задача 2. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{c}x_1+x_2+2x_3+2x_4=0\\x_1+2x_2+2x_3+2x_4=0\\x_1+2x_2+3x_4=0\\x_1+2x_2+3x_3+4x_4=0\end{array}\right.[/math]

Задача 3. Решете системата

[math]\left |\begin{array}{l}x_1+2x_2-3x_3+x_4=0\\2x_1-x_2+x_3-x_4=0\\x_1+x_2-2x_3+2x_4=0\\x_1+7x_2-10x_3+4x_4=0\end{array} \right.[/math]

Задача 4. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}x_1+2x_2-x_3+x_4=0\\2x_1-x_2+2x_3-x_4=0\\5x_1+5x_2-x_3+2x_4=0\\7x_1+9x_2-x_3+4x_4=0\end{array}\right.[/math]

Задача 5. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}x_1+2x_3=1\\2x_1-x_2+x_3=3\\x_1+x_2+2x_3=1\\x_1-2x_2+x_3=3\end{array}\right.[/math]

Задача 6. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}x_1+2x_2+x_3-x_4=1\\5x_1+5x_2+2x_3-x_4=3\\4x_1+3x_2+x_3=3\end{array}\right.[/math]

Задача 7. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}2x_1+x_2-x_3=1\\3x_1-x_2+x_3=4\\x_1+2x_2+2x_3=3\\2x_1+x_2+2x_3=4\end{array}\right.[/math]

Задача 8. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}2x_1+x_2+2x_3+x_4=0\\2x_1-x_2-x_3+2x_4=2\\2x_1+2x_2+x_3+2x_4=3\\2x_1-3x_2-x_3+3x_4=1\end{array}\right.[/math]

Задача 9. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}x_1+x_2+2x_4=4\\2x_1+x_2-x_3+x_3+x_4=3\\x_1+3x_2+x_4=0\\3x_1+2x_2+x_3+3x_4=7\\x_1+2x_2-2x_3+2x_4=3\end{array}\right.[/math]

Задача 10. Решете системата

[math]\left|\begin{array}{l}2x_1-x_2+3x_3-x_4=2\\x_1+2x_2+x_4=-1\\4x_1-x_2+7x_3+x_4=1\\2x_1+x_2-x_3+2x_4=1\end{array}\right.[/math]

Задача 11. Решете системата в зависимост от стойностите на парамеръра „a“

[math]\left|\begin{array}{l}x_1+2x_2+3x_3=0\\3x_1+5x_2+7x_3=1\\2x_1+6x_2+7x_3=1\\x_1+2x_2+(a+7)x_3=1\end{array}\right.[/math]

Задача 12. Решете системата в зависимост от стойностите на парамеръра „a“

[math]\left|\begin{array}{l}x_1+2x_2+3x_3-2x_4=1\\x_1+x_2+3x_3+x_4=2\\x_1+x_2+3x_3+(4+a)x_4=b+2\\x_1+2x_3+2x_4=2\end{array}\right.[/math]

Задача 13. Решете системата в зависимост от стойностите на парамеръра „a“

[math]\left|\begin{array}{c}x_1+x_2+ax_3=1\\x_1+ax_2+x_3=a\\ax_1+x_2+x_3=1\end{array}\right.[/math]

Задача 14. Решете системата в зависимост от стойностите на парамеръра „a“

[math]\left|\begin{array}3x_1-8x_2+2x_3-x_4=3\\5x_1-7x_2-3x_3-8x_4=5\\3x_1-11x_2+5x_3+2x_4=3\\x_1+ax_2-x_3+2ax_4=-a\end{array}\right.[/math]

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*