C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задача от упражнение 5, 2011г.

Публикувано на 13 ноември 2011 в раздел ПИК3 Java.

Да се направят конзолни приложения за чат-сървър и чат-клиент.

Примерно решение:

chatserver/Server.java:

package chatserver;
import java.io.IOException;
import java.io.DataOutputStream;
import java.net.Socket;
import java.util.ArrayList;
public class Server{
 private static int port = 1234;
 private static ArrayList<Socket> clients = new ArrayList<Socket>(10);
 public static void main(String[] args){
  ServerListener s = null;
  try{
   s = new ServerListener(port);
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Не може да се отвори ServerSocket на порт: "+port);
   return;
  }
  while(true){
   try{
    Socket clientSocket = s.acceptConnection();
    clients.add(clientSocket);
    new ServerThread(clientSocket);
   }
   catch(IOException e){
    System.out.println("Неуспешно свързване на клиент...");
   }
  }
 }
 static void sendToAll(String message){
  synchronized(clients){
   for(int i=0; i<clients.size(); i++){
    try{
     DataOutputStream cos = new DataOutputStream(clients.get(i).getOutputStream());
     cos.writeUTF(message);
     cos.flush();
    }
    catch(IOException e){
     System.out.println("Не мога да изпратя съобщение...");
    }
   }
  }
 }
 static void removeClient(Socket c){
  synchronized(clients){
   System.out.println("Премахвам клиент "+c);
   clients.remove(clients.indexOf(c));
   try{
    c.close();
   }
   catch(IOException e){
    System.out.println("Не мога да затворя връзка с клиент");
   }
  }
 }
}

chatserver/ServerListener.java:

package chatserver;
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
public class ServerListener{
 private ServerSocket servSock;
 public ServerListener(int port) throws IOException{
  servSock = new ServerSocket(port);
  System.out.println("Сървърът е стартиран и слуша на порт: "+port);
 }
 public Socket acceptConnection() throws IOException{
  Socket s = this.servSock.accept();
  System.out.println("Нов клиент "+s.toString());
  return s;
 }
}

chatserver/ServerThread.java:

package chatserver;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
public class ServerThread extends Thread{
 private Socket sock;
 DataOutputStream os;
 public ServerThread(Socket sock){
  this.sock = sock;
  this.start();
 }
 public void run(){
  DataInputStream in;
  String message;
  try{
   in = new DataInputStream(this.sock.getInputStream());
   while(true){
    message = in.readUTF();
    if(message.equals("BYE")){
     break;
    }
    else{
     System.out.println(message);
     Server.sendToAll(message);
    }
   }
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Проблем с предаване на данни до "+this.sock.toString());
  }
  finally{
   Server.removeClient(this.sock);
  }
 }
}

chatclient/Client.java:

package chatclient;
import java.util.Scanner;
import java.io.IOException;
public class Client{
 public static void main(String[] args){
  String host = "localhost";
  int port = 1234;
  String name = "Петър";
  Scanner keyboardIn = new Scanner(System.in);
  ClientThread c = new ClientThread(host, port);
  String messageOut;
  while(true){
   messageOut = keyboardIn.nextLine();
   if(messageOut.equalsIgnoreCase("exit")){
    c.sendMessage("BYE");
    c.interrupt();
    break;
   }
   else c.sendMessage(name+" каза: "+messageOut);
  }
  try{
   c.close();
   System.out.println("Успешен изход от системата");
  }
  catch(Exception e){
   System.out.println("Проблем при прекратяването на връзка");
  }
 }
}

chatclient/ClientThread.java:

package chatclient;
import java.net.Socket;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.IOException;
public class ClientThread extends Thread{
 private Socket socket;
 private DataOutputStream out;
 private DataInputStream in;
 public ClientThread(String host, int port){
  try {
   this.socket = new Socket(host, port);
   System.out.println("Свързах се с "+socket);
   this.in = new DataInputStream(this.socket.getInputStream());
   this.out = new DataOutputStream(this.socket.getOutputStream());
   // Стартиране на нишката, която очаква получаване на съобщения
   this.start();
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Не мога да се свържа със сървъра");
  }
 }
 public void run(){
  try{
   while(true){
    System.out.println(this.in.readUTF());
   }
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Прекратяване на нишката поради невъзможност за четене");
   this.interrupt();
  }
 }
 void sendMessage(String message){
  try{
   this.out.writeUTF(message);
   this.out.flush();
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Не мога да изпратя съобщението");
  }
 }
 void close() throws IOException{
  if(this.in!=null) in.close();
  if(this.out!=null) out.close();
  if(this.socket!=null) socket.close();
 }
}

Допълнителна задача: Реализирайте функционалност за предаване на лични съобщения между различни потребители. За целта запазете имената на клиентите и на сървъра и когато например някой клиент подаде съобщение от типа „/msg Petar abcdefg“, то на потребител с име „Petar“ ще бъде подадено съобщението „abcdefg“ (вместо да бъде разпратен целия String на всички).

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*