C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Изключения дефинирани от потребителя

Публикувано на 21 октомври 2009 в раздел ПИК3 Java.

Вече се запознахме подробно как се хвърлят изключения в Java. Веднага остава въпроса „можем ли ние сами да си дефинираме изключения“. Отговорът е положителен.

Всичко, което трябва да направите при дефиниране на изключение е да създадете клас, който наследява клас Exception:

public class CarsExample{
 public static void main(String args[]) throws Exception {
  try{
   Car c = new Car(-150, "BMW X5");
  }
  catch (SpeedException e){
   System.out.println(e.toString());
  }
 }
}

class SpeedException extends Exception{
 private int speed;
 public SpeedException(int speed){
  this.speed = speed;
 }
 public String toString(){
  return "Speed of Car must not be negative: "+this.speed;
 }
}

class Car{
 private int speed;
 private String model;
 public Car(int speed, String model) throws SpeedException{
  this.setSpeed(speed);
  this.model = model;
 }
 public void showInfo(){
  System.out.println("The car "+this.model+" has maxspeed of "+this.speed);
 }
 public int getSpeed(){
  return this.speed;
 }
 public void setSpeed(int speed) throws SpeedException{
  if (speed < 0) throw new SpeedException(speed);
  else this.speed = speed;
 }
 public int compare(Car opponent){
  if (this.speed < opponent.getSpeed()) return 1;
  else{
   if (this.speed > opponent.getSpeed()) return -1;
   else return 0;
  }
 }
}

Виждате, че при изключенията няма абсолютно нищо страшно. Единственото, за което трябва да се погрижите е да предефинирате метод „toString()“. Колкото до другите методи – printStackTrace() си съществува и го наследяваме директно от клас Exception. Проблем се явява метод „getMessage()“, който ако не се предефинира, то ще върне резултат null. Затова обикновено предаваме и съобщение към супер класа:

class SpeedException extends Exception{
 private int speed;
 public SpeedException(int speed){
  super("Speed of car must not be negative: "+speed);
  this.speed = speed;
 }
 public SpeedException(int speed, String msg){
  super(msg);
  this.speed = speed;
 }
 public String toString(){
  return "Speed of Car must not be negative: "+this.speed;
 }
}

Вече можете да извиквате метод „getMessage()“ без проблем. Виждате, че дефинирането на изключения е изключително лесно. Това е и мощен метод за контрол над интегритета на данните в клас.

 2 коментара


 1. Константин каза:

  B class Car редовете
  public Car(int speed, String model) throws SpeedException{
  if (speed < 0) throw new SpeedException(speed);
  else{
  this.speed = speed;
  this.model = model;
  }
  }

  не би ли трябвало да елиминират нуждата от get u set методи?

 2. Това е конструктор – той се извиква само веднъж при създаването на обекта. Get и Set методите се използват след като обекта е вече създаден.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*