C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Хвърляне на изключения

Публикувано на 24 септември 2009 в раздел ПИК3 Java.

Понякога е удачно да пишем методи, които вместо да обработват сами изключенията на операторите вътре в тях, да прехвърлят изключенията на извикващите ги методи. Това е нещо като „прехвърляне на отговорността“. Такава функционалност се получава чрез оператора „throw“. Ето един тривиален пример – метод, който отпечатва съдържанието на файл на екрана:

 public static void showFileContents(String filename)
     throws java.io.FileNotFoundException, java.io.IOException {

  java.io.BufferedReader in =
      new java.io.BufferedReader(
            new java.io.FileReader(filename));

  int readbyte;
  while ((readbyte = in.read()) != -1) {
    System.out.print((char)readbyte);
  }
  in.close();
 }

 public static void main(String[] args) {
  try{
   showFileContents("input.txt");
  }
  catch (java.io.FileNotFoundException e){
   System.err.println("File not found");
  }
  catch (java.io.IOException e){
   System.err.println("IO error has occured");
  }
 }

Виждате, че в метод showFileContents ние никъде не се погрижихме за търсене на изключения. Ако методите използвани от BufferedReader достигнат до FileNotFoundException или IOException – те просто ги прехвърлят към метода main.

Изключенията обаче могат да бъдат прехвърляни и през няколко нива. Например:

 public static java.io.BufferedReader openFile(String filename)
     throws java.io.FileNotFoundException, java.io.IOException{

  java.io.BufferedReader in =
      new java.io.BufferedReader(
            new java.io.FileReader(filename));

  return in;
 }

 public static void showFileContents(String filename)
     throws java.io.IOException {

  java.io.BufferedReader in = null;
  try{
    in = openFile(filename);

   int readbyte;
   while ((readbyte = in.read()) != -1) {
    System.out.print((char)readbyte);
   }
  }
  catch(java.io.FileNotFoundException e){
   System.err.println("File Not Found");
  }
  finally{
   try{
    if (in!=null) in.close();
   }
   catch (java.io.IOException e){}
  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  try{
   showFileContents("input.txt");
  }
  catch (java.io.IOException e){
   System.err.println("IO error has occured");
  }
 }

От този пример виждаме, че ако в метод openFile възникне някаква грешка с отварянето на файл, то тя ще бъде прехвърлена към извикващия метод – showFileContents. Той от своя страна се грижи за обработката на FileNotFoundException, но не и за IOException. Така ако се получи IOЕxception (независимо дали в метод openFile или showFileContents) тя ще бъде хвърлена към метода main, който вече е длъжен да я обработи. Така получихме т.нар. „каскадно“ обработване на грешка.

Предвидена е и още една възможност – самите ние да „хвърлим“ изключение към викащия метод. Нека напишем метод, който получава като аргумент масив и число и дели всички елементи на масива на това число. При подадено число 0, то методът ще хвърли ArithmeticException:

 public static void divArray(int[] arr, int divisor)
     throws java.lang.ArithmeticException{

  if (divisor == 0) throw new java.lang.ArithmeticException("You divide by 0");

  for (int i=0; i<arr.length; i++){
   arr[i] /= divisor;
  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  int[] arr = {1,3,6,0,9};
  try{
   divArray(arr, 0);
  }
  catch (java.lang.ArithmeticException e){
   System.err.println(e.getMessage());
   System.err.println("We will only print the original array:");
  }
  for (int i: arr){
   System.out.print(i+" ");
  }
 }

Специално сме удебелили една важна функционалност – методът „getMessage()“. Виждате, че при създаването на изключението ние подадохме като параметър текст „You divide by 0“. Когато прихващаме това изключение в метода main, то чрез методът „getMessage()“ ние взимаме именно този текст и в случая го отпечатваме в стандартния поток за грешки. Изключенията имат такъв текст и по подразбиране, но по този начин е ясно, че можем да сме по-гъвкави.

След като знаем за тази функционалност, нека се върнем към „лошия пример“ от предишна статия и да покажем как можем да я използваме:

  // Izchisliava x ot a.x + b = 0
  double a = 0;
  double b = 4;
  try{
   if (a == 0){
    if (b == 0) throw new java.lang.ArithmeticException("Vsiako x e reshenie");
    else throw new java.lang.ArithmeticException("Niama reshenie");
   }
   System.out.println("x = "+(-b/a));
  }
  catch (java.lang.ArithmeticException e){
   System.out.println(e.getMessage());
  }

Естествено пак ще повторим казаното в предишната статия, че работата с изключения трябва максимално да се отбягва. Подобни примери могат да доведат само до загуба на производителност и нищо полезно. Затова използвайте и хвърляйте изключения само когато е необходимо! С този пример просто демонстрираме възможностите на throw и нищо друго.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*