C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Сума от три карти до 18

Публикувано на 24 декември 2013 в раздел Математика.

Катя и Георги взели девет карти с номера от 2 до 10. Съставили игра, в която един по един започват да взимат последователно по една карта от масата. Правилата на играта гласят, че ако в даден момент един от двамата играчи държи в ръцете си три карти, сумата от номерата на които е числото 18, той печели.

Нека например в първата игра, бидейки дама, Катя да започне първа. Три от възможните първи игри са следните:

  • Катя печели: {2 3 | 6 9 | 10…} – Катя е взела 2, 6 и 10, чиято сума е 18;
  • Георги печели: {2 3 | 6 10 | 4 5} – Георги е взел 3, 10 и 5, чиято сума е 18;
  • Равен мач: {2 3 | 6 10 | 5 7 | 8 4 | 9} – Катя има 2, 5, 6, 8 и 9, а Георги 3, 4, 7 и 10. Нито един от двамата не прави обща сума 18 от три карти.

Има ли печеливша стратегия за един от двамата играчи (първия или втория)?

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*