C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Получаване на факс на компютър чрез модем

Публикувано на 29 ноември 2012 в раздел Факс.

Обема на информацията разпращана по телефонните мрежи е голям. Това предизвиква интерес не само обичайните автономни факс апарати, а и към системи, оситуряващи автоматизацията на процесите на приемане, обработка, и разпращане на факсимилни съобщения. Идеята за създаване на интегрирани системи с използване на персонални компютри, е осъществена през 1985 година, когато фирмата GammaLink произвежда първата компютърна факсимилна платка (факс модем). Така компютъра се включва непосредствено към телефонната линия, и се превръща в мощен многофункционален телефакс.

Това позволява на ползвателите да получават и изпращат факсове без да се отделят от компютърните работни места. Ефективността на използването на телефонните линии се увеличава, тъй като компютъра успява да обменя информация по малък брой телефонни канали, вместо по множество автономни факсове, всеки от които има отделна линия. Предаваното изображение е с високо качество, тъй като документа няма дефекти от лошо качество на печата, от замърсяване на скенера, или повреди в механизма за подаване на хартията. Специалните програми могат да преобразуват произволен текстов или графичен документ във формата, нужен за факсимилната платка. Запазва се в по-голяма степен и конфиденциалността на кореспонденцията, защото обикновенните факсове просто разпечатват всички получени съобщения на непрекъсната ролка хартия, а за разлика от тях системите за компютърна телефония приемат и запазват съобщенията в персонални директории за всеки потребител, достъпа до които може да е защитен с пароли.

Използването на компютри за управление на работата на факсимилните платки позволява реализацията на множество полезни и удобни алгоритми в компютърната телефония. Някои от тях осигуряват пълна автоматизация на процеса на обмена на факс съобщения. Най-разпространени са факс сървъра, факса по заявка, и автоматизираните разпращачи на факсове. Използването на факс сървър минимизира времевите и материални разходи при приемането и предаването на факсимилни съобщения. Факсът по заявка позволява да се се автоматизира предоставянето на абонатите на често търсени документи. Факс-разпращането силно улеснява работата на персонала при разпращане на голямо количество различни документи на много абонати.

Автор: Стефан Козаров
Редактор: Филип Петров

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*