C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за март, 2016

* Упражнение за Excel 5

Публикувано на 28 март 2016 в раздел УКИТ.

В това упражнение ще се запознаем с Conditional Formatting и диаграми в клетки. Първо изтеглете заготовката. Ще видите, че клетките в диапазона на седмиците първоначално ще са празни. От вас се очаква да направите така, че да се попълнят букви „X“ в клетките тогава, когато дадена седмица попада в интервала от начало до край (естествено трябва да използвате формула, а не да ги попълвате ръчно). Трябва да се получи следното: Прочети още…

.

 


* Упражнение за Excel 4

Публикувано на 23 март 2016 в раздел УКИТ.

Пример. Работа с функции върху динамични масиви (array functions).

Дадена е следната таблица с примерни данни (създайте си ваша): Прочети още…

.

 


* Упражнение за Excel 3

Публикувано на 15 март 2016 в раздел УКИТ.

Проведено е изследване на физичското сътояние (”ръст” и ”тегло”) на хора. Таблицата долу е примерна: Прочети още…

.

 


* Упражнение за Excel 2

Публикувано на 09 март 2016 в раздел УКИТ.

Задача 1. В дадения файл са показани продажбите на плодове в магазин за различни месеци на годината.

а) Подберете подходящ тип данни за клетките;
б) На нов sheet преструктурирайте информацията така, че да можете лесно да изчислите:
– Общите суми на продажбите по месеци (например общ приход за януари, общ приход за февруари и т.н.);
– Общите суми на продажбите по различни плодове (общ приход от ябълки, общ приход и круши и т.н.);
– Общият приход от всичко за годината. Прочети още…

.

 


* Упражнение за Excel 1

Публикувано на 02 март 2016 в раздел УКИТ.

Задача 1. Намерете общия сбор от точки на всеки студент в различните групи.

Задача 2. Изчислете оценката на всеки студент по шестобалната система. Правилата са следните: Прочети още…

.