C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Упражнение за Excel 1

Публикувано на 02 март 2016 в раздел УКИТ.

Задача 1. Намерете общия сбор от точки на всеки студент в различните групи.

Задача 2. Изчислете оценката на всеки студент по шестобалната система. Правилата са следните:

  • 61-70 точки: среден 3
  • 71-80 точки: добър 4
  • 81-90 точки: много добър 5
  • 91-100 точки: отличен 6

Задача 3. В отделен нов sheet направете списък със средния брой точки (average) и медианата (median) за всяка учебна група. Очаква се таблица с три колони – номер на група; среден брой точки; медиана.

Задача 4. Изчислете средния брой точки и медианата на целия курс (всички студенти). Добавете го като ред в новия sheet от задача 3.

Свали заготовката

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*