C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Упражнение за Excel 2

Публикувано на 09 март 2016 в раздел УКИТ.

Задача 1. В дадения файл са показани продажбите на плодове в магазин за различни месеци на годината.

а) Подберете подходящ тип данни за клетките;
б) На нов sheet преструктурирайте информацията така, че да можете лесно да изчислите:
– Общите суми на продажбите по месеци (например общ приход за януари, общ приход за февруари и т.н.);
– Общите суми на продажбите по различни плодове (общ приход от ябълки, общ приход и круши и т.н.);
– Общият приход от всичко за годината.

Изтегли заготовката

Задача 2. В дадения файл са показани инвентарните номера, наименования на видовете дрехи, цени на едро, продани цени и бройки от продадени продукти, разбити по номера (S, M, L и т.н.). Добавете колони в които:

а) Намерете общите разходи – цените на едро умножени по общия брой продажби на всяка стока;
б) Намерете общите приходи – продажните цени умножени по общия брой продажби на всяка стока;
в) Намерете печалбата, която е формирана от всяка стока;
г) В нов ред добавете „totals“ – обобщете общия брой продадени единици стоки, общите разходи, общите приходи и общата печалба.

Изтегли заготовката

Задача 3. В дадения файл са показани преброявания на диви животни по месеци през годината.

а) Направете Line Chart, в която съпоставете тенденциите за различните популации;
б) Направете Bar Chart по същите данни;
в) Направете кръгова диаграма (Pie Chart), в която представете процентното отношение на средния брой животни от всеки вид за годината.

Изтегли заготовката

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*