C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за ноември, 2015

* Изходен код от упражнение 10, 2015

Публикувано на 29 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

В това упражнение продължаваме задачата от уражнение 9. Ще я разширим и ще поправим някои нарочно допуснати в миналия час грешки. Вземете сорс кода от упражнение 9 и променете основния клас да е с име Upr10. Прочети още…

.

 


* Notepad с помощта на NetBeans

Публикувано на 26 ноември 2015 в раздел УКИ.

Ще покажем как можем сами да направим популярното приложение Notepad. Ще се научим как се работи с менюта, някои допълнителни свойства на JTextArea, както и ще се запознаем с това как да вграждаме чужд код в нашето приложение. Ще се научим и как да отваряме сайт с уеб браузъра по подразбиране чрез команда от Java приложение. Ще се научим и как сами да добавяме ново събитие към съществуващ обект.

Стартирайте нов проект с празен JFrame, който именовайте като JNotepad. Изберете BorderLayout за основния прозорец. Добавете JLabel долу (SOUTH) и JScrollPane в центъра. JScrollPane е специален вид контейнер (панел) – ако вложените в него компоненти излезнат извън екранната рамка, той ще покаже вертикален и/или хоризонтален scrollbar, с който да можете да се движите вътре в прозореца. Накрая вътре във вложения JScrollPane сложете един JTextArea. Резултатът трябва да е следния: Прочети още…

.

 


* Щастливите трима приятели

Публикувано на 26 ноември 2015 в раздел Семейни.

Бера, Пепи и Ники. Подредени по старшинство от дясно-наляво: Прочети още…

.

 


* strcmp($Пепи, $Ники)

Публикувано на 26 ноември 2015 в раздел Семейни.

Да сравним двамата юнаци. Като две капки вода… или не толкова… Прочети още…

.

 


* Изходен код от упражнение 9, 2015

Публикувано на 20 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

В това упражнение се разглеждат структури от данни. Използват се ArrayList, LinkedList и HashMap. Прочети още…

.

 


* Изброим тип (enum) в Java

Публикувано на 19 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Както повечето други езици, и в Java присъства изброим тип. Чрез него можем да създаваме собствени типове данни – такива с предварително предефинирани стойности. Реално зад ключовата дума „enum“ стои реализиран клас, т.е. изброимите типове всъщност са обекти. Ето и нашия първи пример – създаваме изброим тип „оценка“ с шест възможни стойности: Прочети още…

.

 


* Елемент от игра с NetBeans

Публикувано на 19 ноември 2015 в раздел УКИ.

В тази статия ще покажем съвсем елементарен фрагмент от игра наподобяваща популярната змия. След като вече сте решили всичко от предишната задача, ще добавим още един графичен обект на екрана – малък триъгълник. Ще направим така, че нашата топка да „яде“ триъгълника, с което ще се увеличава краен резултат с една точка.

Реализирайте работния екран в нещо подобно на това: Прочети още…

.

 


* Местене на обекти чрез събития с NetBeans

Публикувано на 19 ноември 2015 в раздел УКИ.

В този урок ще покажем как можем да вмъкваме картинки и да местим обекти по екрана. Ще се запознаем и със събитието „натиснат бутон на клавиатурата“. От самото начало подчертаваме, че това НЕ е правилният начин да се местят обекти от библиотеката Swing – това е само начин да го реализираме бързо и лесно за учебни цели. За повече информация вижте послеписа.

1. Създайте нов проект BallMover с JFrame в пакет ballmover.

2. С десен бутон върху създадения JFrame изберете Set Layout > Border Layout Прочети още…

.

 


* Графичен калкулатор с NetBeans

Публикувано на 17 ноември 2015 в раздел УКИ.

Тук ще разгледаме възможността бързо и лесно да създаваме графични приложения чрез средата за програмиране NetBeans. Идеята при използването на такива среди е много лесно и бързо да „подреждаме“ графичните контроли и да пишем минимално количество код. Това е особено подходящо за училищни курсове по програмиране, където се цели бързо и лесно достигане до практически значими резултати с минимални усилия.

След като стартирате NetBeans, отидете на File > New Project. Изберете Java Application, след което продължете с Next: Прочети още…

.

 


* Множества: хеш таблици и червено-черни дървета

Публикувано на 15 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Множествата са по принцип по-прости структури спрямо речниците. Те се базират на един основен интерфейс Set. Докато при речниците имахме комбинации от Key и Value, при множествата има само един единствен елемент, който е едновремено Key и Value. Или казано по друг начин множествата са речници при които всяко Value се използва за Key само за себе си. Веднага можете да се досетите, че е много лесно един Set да бъде реализиран чрез Map – например ако подавате един и същи обект за Key и Value в който и да е Map, той ще работи като Set.

С казаното дотук не е изненада, че в Java популярните имплементиращи интерфейс Set класове HashSet, LinkedHashSet и TreeSet всъщност използват именно HashMap, LinkedHashMap и TreeMap вътре в себе си. Например извиквайки метод add на един HashSet, той извиква метод put на вградения в него HashMap, като му подава параметри put(yourObject, dummyObject), където yourObject е вашия обект (използва се за key), а DummyObject e вградена в HashSet референция към следното: Прочети още…

.