C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за юли, 2015

* Числа с плаваща запетая

Публикувано на 21 юли 2015 в раздел Информатика.

От математиката в училище знаете за реалните числа – обединението на множествата на рационалните и ирационалните числа. Би трябвало да знаете, че рационалните числа се представят като крайна или безкрайна десетична дроб, а ирационалните са винаги безкрайни непериодични дроби. Важното в случая е, че в определени случаи става дума за „безкрайна“ дроб. Това е един от основните проблеми в информационните технологии – ние нямаме безкрайно количество памет, в което да запишем двоичното представяне на една безкрайна десетична дроб. Поради ограничената си памет компютрите нямат възможност да записват реалните числа с абсолютна точност. Ще се досетите, че имаме същия проблем дори при целите числа – ние не можем да записваме безкрайно големи цели числа, а винаги се съобразяваме с определен брой отпуснати за целта байтове. Прочети още…

.

 


* Задължителни и незадължителни изключения

Публикувано на 19 юли 2015 в раздел ПИК3 Java.

В статията за изключения дефинирани от потребителя, а и във всички следващи, правихме изключенията като наследници на клас Exception. Това са т.нар. „checked“ изключения. Ще си позволя да използвам термина като „задължителни изключения“, а не да използвам буквалния превод (проверени). Щом едно изключение е задължително, то трябва: Прочети още…

.

 


* Курсори

Публикувано на 19 юли 2015 в раздел Бази от Данни.

Курсорите не съдържат нищо по-особено от обикновена резултатна таблица (т.е. result set) от SELECT заявка. Това, което ги прави по-специални, е че MySQL ни позволява да обхождаме тази резултатна таблица с цикли с помощта на итератор. Може да си представите курсора като референция (или указател) към пореден ред от дадена таблица. Прочети още…

.