C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Уеб шрифтове

Публикувано на 16 май 2021 в раздел ХHTML.

Направило ли ви е впечатление, че много уеб страници използват все едни и същи шрифтове? Да, графиките и картинките, както и подредбата като цяло се отличават значително, но шрифтовете много често са едни и същи. За да съм по-конкретен, най-често са едни от следните три, които се поддържат от всички браузъри и операционни системи:

 • Arial
 • Times New Roman
 • Courier New

Малко по-рядко изборът е сред следните пет, които също може да се каже спокойно, че се поддържат също от всички браузъри и операционни системи:

 • Georgia
 • Lucida Sans Unicode
 • Tahoma
 • Trebuchet MS
 • Verdana

Причината за това е, че тези шрифтове се считат за „уеб безопасни“ (web safe) и повечето статии препоръчват именно тях. Разбира се те не са единствените – следните шрифтове се поддържат много широко (но не абсолютно навсякъде) и като цяло могат да се използват спокойно:

 • Arial Black
 • Arial MT Condensed Light
 • Arial Narrow
 • Book Antiqua
 • Calibri
 • Cambria
 • Candara
 • Century Gothic
 • Comic Sans MS
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Franklin Gothic Medium
 • French Script MT
 • Garamond
 • Haettenschweiler
 • Helvetica
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Grande
 • Palatino Linotype
 • Papyrus
 • Segoe Print
 • Segoe UI
 • Sylfaen
 • Terminal

Ще видите например, че при цитиране на програмен код, най-често ще срещате Courier New, защото е единствения monospace шрифт (с равна ширина на всички букви) сред изброените по-горе, който е 100% поддържан гарантирано от всички браузъри.

Така малко или много в уеб се създаде една традиция за „игра на сигурно“ – най-лесното и гарантирано работещо решение е да напишете за основния текст просто едно:

font-family: "Arial";

в CSS файла на съответния контейнер и сте готови – знаете, че сайтът ви ще изглежда по един и същи начин навсякъде. Наличността на шрифтовете винаги е била проблем и разработчиците винаги интуитивно са действали по-консервативно в избора на по-различни шрифтове поради страх, че избраното от тях евентуално може да го няма на компютъра на посетителя на сайта и от там дизайнът няма да се визуализира правилно. Едно компромисно решение е да се добави т.нар. „fallback font“. Вземете следния пример:

font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;

В него браузъра ще се опита да зареди Lucida Console, но ако няма този шрифт, ще използва стандартния Courier New. Ако дори него го няма (нещо предполагаемо изключително рядко), тогава ще зареди стандартния monospace шрифт, който браузърът ползва. По този начин си гарантираме, че дори желания от нас шрифт Lucida Console да го няма, въпреки това бразурът ще покаже страницата сравнително коректно. Възможните стандартни типове (задавате тип на шрифта и оставяте браузъра да избере кой точно да се покаже) са:

 • serif
 • sans-serif
 • cursive
 • fantasy
 • monospace

Препоръчително е винаги да слагате един от изброените като последен в списъка на font-face (разбира се точно този тип, от който е и основния шрифт, който предпочитате да използвате). Кой точно шрифт ще се зареди по този начин обаче няма как да гарантирате – изцяло зависите от избора на браузъра спрямо операционната система.

В тази статия ще покажа как да използвате свой собствен шрифт – такъв, който обикновено го няма никъде. Това разбира се ще направи сайта ви още по-уникален. А преди да започна по същество с кода, бих искал да ви насърча да използвате шрифт с българска форма на кирилица. Забелязали ли сте как всички малки букви на кирилица по компютрите са просто умалени варианти да главните? А сещате ли се, че когато пишем на ръка, не го правим по този начин? Ще си позволя да открадна картинката с примера от манифеста, за да го представя нагледно:

Да, руската форма на кирилицата определено се е наложила масово. Ние обаче сме българи и би било хубаво да започнем лека полека да използваме българска! Apple направиха това с шрифта San Francisco Pro в iOS – като зададете регион България ще видите български форми на буквите. В бъдеще се надявам и други производители да ги последват.

А сега по същество. Първо трябва да си намерите безплатен за използване шрифт. Например можете да намерите някои хубави шрифтове на https://localfonts.eu/freefonts/bulgarian-cyrillic/. Форматите са най-различни, но стандартните са OTF (Open Type Font) и TTF (True Type Font). Проблемът и на двата формата е, че файловете са доста големи, защото не са компресирани – не бихте искали вашите посетители да теглят подобни файлове. Евентуално gzip компресията на HTTP може да смали файла значително, но има и по-добра алтернатива. Тя е да конвертирате файла до формат WOFF2 (Web Open Font Format 2). Той се поддържа от всички съвременни браузъри и всъщност е утвърдения стандарт за шрифтове в уеб. Ще го кажа и по друг начин – гарантираният начин да работи е WOFF/WOFF2, а с OTF и TTF може и да не стане на всеки браузър. Затова използвайте WOFF2!

Първият ви проблем ще е, че вероятно няма да намерите готови WOFF2 файлове. На помощ ще ви дойдат огромно количество онлайн конвертори. Няма да правя реклама на конкретен сайт, но просто напишете в търсачка „OTF to WOFF2 converter“ и ще попаднете на нещо подходящо. Просто прикачвате файловете в OTF или TTF формат и след конвертирането ще си свалите техни WOFF2 версии. Ще забележите, че те са значително по-малки по обем (в пъти по-малки) – използват Brotli компресия, която е особено подходяща именно за шрифтове.

Файловете, с които ще се сдобиете, обикновено са четири на брой. Първият е за нормален текст (regular), вторият е за удебелен (bold), третият е за курсив (italic), а четвъртият се досетихте, че е за удебелен курсив (bold italic). Качете и четирите файла в поддиректория „fonts“ на мястото, където се намира CSS файла на страницата. След това добавете следните четири клаузи в CSS:

@font-face {
 font-family: 'MyFont';
 src: url('./fonts/MyFont-Regular.woff2') format('woff2');
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
}
@font-face {
 font-family: 'MyFont';
 src: url('./fonts/MyFont-Bold.woff2') format('woff2');
 font-weight: bold;
 font-style: normal;
}
@font-face {
 font-family: 'MyFont';
 src: url('./fonts/MyFont-Italic.woff2') format('woff2');
 font-weight: normal;
 font-style: italic;
}
@font-face {
 font-family: 'MyFont';
 src: url('./fonts/MyFont-BoldItalic.woff2') format('woff2');
 font-weight: bold;
 font-style: italic;
}

Вероятно се досетихте, че трябва да смените „MyFont“ с името на вашия шрифт и изобщо – имената на файловете трябва да бъдат променени на вашите. Почти сте готови. Единственото, което трябва да направите, е да накарате съответния HTML елемент да използва въпросния шрифт. Например ако искаме да е за цялата страница, ще направим следното:

body {
 font-family: 'MyFont', 'Arial', sans-serif;
}

Да, за резерва слагам един Arial, защото… кой знае, може някой да отвори сайта с античния Internet Explorer или с по-екзотичен браузър. Като цяло обаче не би трябвало да имате никакви проблеми с каквото и да е произведено след 2016 г. Ако смятате, че трябва да поддържате и по-стари, направете си шрифтовете във формат WOFF вместо WOFF2 (разликата е в много по-добрата компресия при втората версия на стандарта). Едва ли има смисъл да се грижите за старите браузъри – тях вече никой не използва тъй или иначе, – но вие сами си решавате. През годините е имало и други формати като например SVG, но те вече не се използват – не си заслужава да инвестирате в тяхна поддръжка. Имайте предвид, че ако браузъра не поддържа формата, той просто ще използва… Arial или каквото сложите, т.е. сайтът пак ще си работи нормално, просто няма да е с нестандартен шрифт.

И за финал още нещо, което може да ви е полезно – добре е да добавите следната клауза във вашия HTML документ в <head>…</head> частта (приемаме, че файлът е качен в /fonts директория директно в public_html на сървъра):

<link rel="preload" href="/fonts/MyFont-Regular.woff2" as="font" crossorigin="anonymous">

По този начин вие указвате на браузъра да изтегли woff2 файла още преди да е изтеглил CSS документа. Това би могло да доведе до значително по-бързо зареждане на уеб страницата, защото потенциално файлът ще бъде изтеглен много по-бързо. Алтернативно бихте могли да помислите за употреба на HTTP2 Push технологията.

Недейте да правите preload на всички шрифтове, които имате. Добавяйте само тези, които използвате! В противен случай ще генерирате излишен трафик. Обикновено използваме основно Regular варианта на шрифта и затова задължително добавяме него.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*