C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Access: Задача за упражнение 1

Публикувано на 03 декември 2015 в раздел УКИТ.

В това упражнение се тренира показаното в предишните две статии. Трябва да се нормализира база от данни, да се създаде и да се направят сравнително прости форми за основните операции с нея.

Начинаещ програмист започнал да прави софтуер за записване на продажбите в интернет сайт, който първоначално работил с база от данни с една единствена таблица:

Sales(
 Product_id – Number, Requried             -- номер на продукта
 Model – Short Text, Required              -- модел на продукта
 Manufacturer – Short Text, Required       -- име на производителя на продукта
 Inventory_number - Number, Required       -- номер на копието (един продукт може да има
                                 повече от една бройка в системата)
 Price - Currency, Required                -- цена на продукта
 Customer_name  – Short Text, Not Required -- име на човека, който ще купи продукта
 Buy_date – Date/Time, Not Required        -- дата, на която човека е купил продукта
 Paid – Yes/No, Not Required               -- платил ли е стоката
)

Ако дадено копие на продукт все още не е купено, customer_name, buy_date и paid ще са NULL. Ако е запазено за клиент, но все още не платено, customer_name и buy_date ще имат стойности, а paid ще бъде No.  Ако копието вече е купено и клиента го е платил, paid ще бъде Yes.

Задача 1. Предложеният модел, както сами може да видите, никак не е оптимален. Поправете базата от данни, за да предотвратите следните проблеми:

 • Множество повторения на модели на едни и същи продукти и производители;
 • Множество повторения на имена на клиенти, когато са купили много продукти;
 • Дублираща се информация (модел и производител) за всяка бройка на продукта.

Очаква се да направите ER диаграма на поправената база от данни и да създадете таблиците, като поставите съответни първични, външни ключове и ограничения за запазване на интегритет.

Задача 2. Създайте базата от данни на Microsoft Access

Задача 3. Създайте форми за:

 • Въвеждане и редактиране на продукт;
 • Въвеждане и редактиране на клиент;
 • Въвеждане и редактиране на поръчки.

Решение: >>> Изтегли файла от тук <<<

Обърнете специално внимание на формата Purchase. Тя не е закачена към никоя таблица, а вади информацията си от Select заявка (Raw Source). Контролите ѝ пък са навързани един с друг чрез поредица от събития. В следващото упражнение ще обърнем по-специално внимание и ще обясним подробно какво точно се случва с тази форма.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*