C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Access: Задача за упражнение 4

Публикувано на 05 юни 2016 в раздел УКИТ.

Различни фирми извършват пътни ремонти на територията на общината. Всяка фирма си има уникално име и адрес на централния офис. За всеки извършен ремонт трябва да знаем GPS координати (две числа за географска ширина и дължина), текст с описание, цена, начална дата и крайна дата.

При по-големите ремонти е допустимо по един обект да работи повече от една фирма, но в такъв случай всяка от фирмите ще участва със своя собствена цена. Също така в тези случаи се пази информация за това откога до кога е работила всяка фирма по време на ремонта – забележете, че тези интервали може да са различни от началната и крайната дата на ремонта. Например може да имаме ремонт започващ на 05.06.2016 г. и завършващ на 10.07.2016 г. и по него фирма А да е работила от 05.06 до 01.07, а фирма Б да е работила от 20.06 до 10.07. Също така е допустимо една фирма да се включва по два или повече пъти по един и същи ремонт, но всяко различно нейно участие се брои отделно, т.е. си има самостоятелна цена.

Задача 1. Проектирайте ER диаграма на базата от данни, като се стараете да е добре нормализирана.

Задача 2. Създайте базата от данни с Microsoft Access така, че да отговаря напълно точно на ER диаграмата от задача 1. Допълнително се погрижете за интегритета на данните – required и non duplicates полетата трябва да бъдат дефинирани.

Задача 3. Създайте форми за въвеждане и редактиране на информация в базата от данни. Създайте навигационна форма, чрез която да може лесно да се преминава между различните форми.

Задача 4. Направете CROSSTAB заявка, с която покажете по колони имена на фирми, по редове години, а в клетките изчислете общите суми, които фирмите са получавали през тези години. За специалните случаи, в които един ремонт започва в една, но завършва в друга година, приемаме, че е извършен в годината взета от стартовата дата на ремонта.

Задача 5. Изведете списък с имената на фирмите и средната цена на ден, която получават като заплащане от общината, но само за 2016 г. Списъкът да бъде сортиран по азбучен ред

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*