C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Access: Задача за упражнение 3

Публикувано на 05 юни 2016 в раздел УКИТ.

КАТ започва да поддържа информационна система за пътните транспортни произшествия в България. Записват се дата на катастрофата, номерата на катастрофиралите автомобили (може да са повече от два в една катастрофа), марка на автомобилите (за улеснение на задачата – без модел), имена и ЕГН на регистрираните собственици, град, в който се е случило произшествието и информация за това кой е виновния водач (може да са повече от един).

Задача 1. Проектирайте ER диаграма на базата данни, като се стремите да е максимално добре нормализирана.

Задача 2. Създайте базата от данни с Microsoft Access така, че да отговаря напълно точно на ER диаграмата от задача 1. Допълнително се погрижете за интегритета на данните – required и non duplicates полетата трябва да бъдат дефинирани.

Задача 3. Създайте форми, с които да може лесно да се:

  • Добавя нова информация в таблиците;
  • Редактират съществуващи записи.

В направените форми трябва да има бутони, с които да може да се съхранява или отказва операцията.

Задача 4. Направете Crosstab заявка, в която покажете по колони градовете в страната, по редове години, а в клетките изведете общия брой катастрофи за даден град в дадена година.

Задача 5. Изведете списък, в който се съпоставя име на град със среден брой катастрофи за месец, но само за календарната 2016 г. Сортирайте списъка по азбучен ред.

Примерна таблица, която ще е резултат от тази заявка:

Town Average_monthly_crashes
Sofia 500
Plovdiv 300
Burgas 400
Varna 350

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*