C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Водата в атмосферата

Публикувано на 10 април 2011 в раздел Физика.

Знаем, че най-много вода има в океаните – според някои енциклопедии ориентировъчно към 1,3 секстилиона литра. Отделно има реки, езера и значителни количества подземни води „на сушата“. От всичката вода на Земята само 2,5% е сладководна, а от нея само 2/5 става за пиене. Освен това от сладководните води около 90% се намират в Антарктика. Около 1/4 от населението на Земята няма сигурен източник на питейна вода. Средно за човек в САЩ се разхищава най-много питейна вода – един средностатистически американец използва пет пъти повече вода на ден спрямо жител на ЕС (където хората също не са от пестеливите). Тук е момента да уточня, че пестейки питейна вода в България ние не увеличаваме питейната вода при пустинята Гоби в Монголия (казвам това, за да не ме обвините в празнодумен „зеленизъм“). И още нещо – приблизително 75% от вашия мозък всъщност е вода. Затова все пак призивите за ефективно и разумно използване на водата имат сериозен смисъл!

Рядко обаче се замисляме за водата във въздуха. Как можем ли да преценим колко вода има в атмосферата? Споделете и други интересни факти за водата, за които се сетите.

 2 коментара


 1. венета каза:

  и аз се запитах сега за водата в атмосферата….какъв ли ще е обликът на планетата ни, ако някой изтупа всички облаци…
  Ще ли покрие, примерно, площа на пустинния пояс, за който има предположение, че е дъно на древен воден басейн.

 2. ТаниТа каза:

  Водата в атмосферата постъпва чрез водните пари.В естествени условия въздухът/атмосферата/ винаги съдържа известно количество водни пари,за което се използва терминът влажност на въздуха.Водната пара непрекъснато постъпва в атмосферата при изпарението на вода от повърхността на водоемите,почвата,снежната,ледената и растителната покривка.Средно 23% от слънчевата радиация,която постъпва на земната повърхност,се изразходва при изпарението.Водната пара от долните атмосферни слоеве постъпва в по-горните,чрез дифузия,конвекция и турбулентност.Посредством въздушните течения тя се разпространява на големи разстояния.В атмосферата част от водната пара кондензира над моретата и океаните,образуват се облаци и под формата на валежи се връща отново в океана.Така се осъществява малкия кръговрат на водата.Останалата водна пара се пренася от въздушните течения навътре над континентите,където при определени условия също кондензира и под формата на течни или твърди валежи се връща на земната повърхност.Част от валежната вода се просмуква в почвата като образува подпочвената вода,друга част се стича по земната повърхност и чрез ручеите и реките се връща отново в моретата и океаните,с което завършва големия кръговрат на водата.

  Водата като съставна част на атмосферата обуславя част от общото атмосферно налягане.Затова основната характеристика на влажността на въздуха е парциалното налягане на водната пара.С увеличаване на количеството водна пара във въздуха се парциалното и налягане се увеличава.При определена температура въздухът може да приеме определено количество водна пара,при което то се намира в наситено състояние.

  Това г/д обяснява как водата постъпва в атмосферата и какво се случва с нея там,не искам да навлизам в повече подробности защото са много… :)

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*