C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Преместване на EventLogs под Windows

Публикувано на 05 април 2011 в раздел Общи работи.

Пиша тази кратка статия като допълнение към оптимизиране на система със SSD диск. Досетих се, че Windows доста активно използва Event Logs и често пише информация в тях. Затова никак не е зле и те да бъдат преместени на HDD устройството, за да се освободи SSD диска от неприятните записи:

  1. Start > Run > regedit > OK
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > Eventlog
  3. Отваряйте един по един подключовете на EventLog и променяйте записът „File“ на „x:\EventLogs\xxx.evt“, където „x:“ е HDD устройството, „EventLogs“ е директория, която трябва да съществува на него, а „xxx.evt“ го променяте с името на файла на съответния subkey

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*