C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Снимки от конференцията SREM2010

Публикувано на 12 септември 2010 в раздел Общи работи.

Вчера изнесох доклад по случай 60 годишния юбилей на проф. Сава Гроздев. Ако тръгна да описвам успехите на проф. Сава Гроздев свързани с математиката в България, то ще трябва да изпиша няколко десетки страници. Затова накратко ще спомена само част от най-значимите:

 • Професор по методика на обучението по математика и основен фактор за обучението по методика в редица български университети;
 • Професор по математически анализ;
 • Доктор по математика;
 • Доктор на педагогическите науки;
 • Научен ръководител на националния отбор по математика на България от 1999г. до 2003г., с който постига забележителни световни успехи (нарежда страната ни на трето място в света за периода, като на олимпиадата в Япония през 2003г. печелим 30 медала от 30 възможни и сме на първо място в света). От 1990г. до 1999г. е бил зам. ръководител на националния отбор, където също имаме големи успехи;
 • Член на СНС по „теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика“ към бившия вече ВАК;
 • Член на Европейски математически съюз;
 • Представител на Република България в Европейската асоциация „Кенгуру без граници“;
 • Автор на над 150 учебници, сборници и учебни помагала по математика;
 • Награждаван с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен от Президентът на Република България, както и с почетни отличия от изключително много български и чуждестранни университети;
 • Главен редактор на водещото българско математическо списание „Математика Плюс“.
Сава Гроздев

проф. Сава Гроздев

На самата конференция нямах възможност да го поздравя лично, но ще го направя задочно от тук – да е жив и здрав и да бъде водеща сила в обучението по математика в България още дълги години! Младите хора имат остра нужда именно от черпене на опит от такива велики учени и педагози.

Конференцията е започнала в петък и е имало много задълбочени дискусии по теми свързани с обучението по математика, но поради служебни ангажименти аз и колегата Асен Велчев от УНСС пристигнахме в събота сутрин. Базата на ЮЗУ в Бачиново е просто великолепна – чистота, страхотна свежа природа, спокойствие и много усмихнати хора.

Аз обаче ще се фокусирам върху самата конференция. Откриването започна доц. Асен Рахнев – декан на Факултет по Математика и Информатика към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, които са и организатори на юбилейната конференция, подкрепени финансово от фондация „Миню Балкански“. След това председател и „водещ“ на откриването беше големият математик и политик – академик Благовест Сендов:

Изключително впечатляващ откъм исторически факти свързани с гносеологията на математическото образование в България, както и с огромно количество детайли около живота на проф. Сава Гроздев (малка част от които изброих по-горе), беше юбилейния доклад на проф. Иван Ганчев. Това бяха близо 30 минути, които възвърнаха напоследък загубеното ми самочувствие на българин:

Много добро впечатление ми направи и втория доклад на руски език на проф. Николай Христович Розов от Московски Университет „М. В. Ломоносов“ на тема „Какво е процент“. Всъщност съвсем скоро смятам да напиша кратка обзорна статия в блога свързана с този доклад:

Следващият доклад беше от проф. дпн. Александр Александрович Русаков от Московски Хуманитарен Университет „М. А. Шолохова“ на тема „Информационните технологии в науката и образованието“. За съжаление не успях да разбера много неща от доклада, поради езиковата ми бариера (все още се затруднявам сериозно с разбирането на руския език):

Последва връчването на много поздравителни адреси лично или в повечето случаи чрез представител от ректори на университети, декани, представители на чуждестранни университети, министъра на младежта, науката и образованието Сергей Игнатов, председателя на народното събрание Цецка Цачева, фондация „Миню Балкански“ и др.

Естествено накрая, но съвсем накратко, самият проф. Сава Гроздев изказа своята благодарност към всички преподаватели и учени, които го уважиха:

Последва хубав обяд, на който поговорихме общи приказки с проф. Йордан Табов и с Мисаюки Ватанаби (моля да бъда простен ако не се транслитерира по този начин) от Япония.

Самите доклади преминаха сравнително гладко. Бяха разделени на две части с кафе пауза. Моят доклад беше в средата на първата част в последната зала 5. Преди мен много ми хареса докладът на доц. Коста Гъров и неговата докторантка Елена Тодорова на тема „Рефлексията в обучението по информационни технологии“, както и този след мен на гл. ас. Иван Шотлеков на тема „Рефлексивен подход при оценка на качеството на студентски мултимедийни презентации“ (което впрочем може да ми влезе в практическа употреба).

След кафе паузата се преместих към зала 1, където се четяха доклади на „тежки математически теми“ :)

От доклада на Мисаюки Ватанаби честно си признавам не успях да разбера много. Следващият обаче на акад. дмн Петър Попиванов, свързан с частни диференциални уравнения, беше много добър (изнесен главно на английски, а после обсъждан и на руски език):

Следващият доклад на проф. дпн Татяна Сергеева от от Московски Университет „М. В. Ломоносов“, свързан с използването на специализирани софтуерни продукти в обучението по геометрия в училище, направи голяма дискусия (в която беше забавно, че се задаваха въпроси на английски, български и македонски, а се отговаряше на руски език).

Последната презентация беше задочна (беше пуснат видео клип) на др. Красимир Таркаланов (TJX Companies, Inc.), който ни представи прекрасна презентация, която показа част от аритметиката в музиката. Ще запомня думите на акад. Благовест Сендов, който цитира древногръцки математик: „когато шумът срещне математиката се получава музика“.

Късно вечерта се прибрах в София, „безкрайно“ уморен, но много доволен.

 2 коментара


 1. Името на конференцията – „синергетика и рефлексия в обучението по математика“, http://srem2010.fmi-plovdiv.org/

  Организирана е по случай юбилея на проф. Гроздев.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*