C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Роднинските названия в българския език

Публикувано на 27 януари 2021 в раздел Общи работи.

Винаги ми е било трудно да запомня дефинициите на многото всевъзможни роднински връзки. Днес попаднах на една статия на доц. д-р Цветелина Георгиева от Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, в която всичко е синтезирано кратко и ясно. Изтеглете я и я прочетете. Тук ще представя само опростена извадка от нея, която може да послужи просто като бърза справка за случайно попаднали хора от интернет – ще извадя всички думи от таблиците и техните значения (за някои обобщени и леко опростени), и ще ги подредя по малко по-различен начин (не в табличен вид, а изброени сортирани, някои обединени и без кодовете). Възможно е в опита си да обединя и опростя някои от дефинициите да се е получило така, че да съм изгубил точност в дефинициите, затова разчитайте на оригиналната статия ако ви се наложи да цитирате!

1. Мъжки пол

1.1. Елементарни роднински названия

 • Баща – лице от мъжки пол по отношение на собствените си деца;
 • Брат – лице от мъжки пол по отношение на другите деца в семейството, с които то има едни и същи (заедно или поотделно) родители;
 • Годеник – лице от мъжки пол (момък, момче), обичайно обвързано с жена (мома, девойка) с уговорка за женитба;
 • Кръстник – лице от мъжки пол (обредно лице) по отношение на кръстеното от него лице;
 • Кръщелник – лице от мъжки пол (момък, момче) по отношение на обредното лице, което го е кръстило;
 • Кум – лице от мъжки пол (обредно лице) по отношение на двойката лица, на които е брачен свидетел;
 • Кумец – лице от мъжки пол по отношение на обредните лица, които са го венчали;
 • Пастрок – лице от мъжки пол по отношение на децата от друг брак на своята жена;
 • Побратим – лице от мъжки пол по отношение на някого, с когото го свързва родство след специален обред – смесване на кръв от вените, клетва;
 • Полубрат – лице от мъжки пол по отношение на друго лице, с което то има един общ родител;
 • Син – лице от мъжки пол по отношение на родителите си;
 • Съпруг – лице от мъжки пол по отношение на жената, с която е в брачна връзка.

1.2. Неелементарни роднински названия

 • Баджанак – съпруг на балдъзата;
 • Братовчед – син на чичото; син на вуйчото; син на лелята/тетката *;
 • Внук – син на сина; син на дъщерята;
 • Вуйчо – брат на майката;
 • Девер – брат на съпруга;
 • Доведеник – дете (син) от предишен брак на жена, встъпила в нов брак, по отношение на настоящия ѝ мъж;
 • Деверичник – син на девера;
 • Дядо – баща на бащата; баща на майката;
 • Завареник – дете (син) от предишен брак на мъж, встъпил в нов брак, по отношение на настоящата му жена;
 • Зет – съпруг на сестрата; съпруг на дъщерята;
 • Зълвеник – съпруг на зълвата;
 • Зълвичник – син на зълвата;
 • Кумилче – дете (син) на кумеца и кумицата по отношение на кумовете;
 • Кумче – дете (син) на кума и кумата по отношение на кумците;
 • Лелин – съпруг на сестрата на баща;
 • Племенник – син на брата; син на сестрата;
 • Правнук – син на сина на син; син на сина на дъщеря; син на дъщерята на син; син на дъщерята на дъщеря;
 • Прадядо – баща на дядото по майчина или бащина линия; баща на бабата по майчина или бащина линия;
 • Пречича – брат на дядото по бащина линия;
 • Сват – баща на зетя; баща на снахата;
 • Свекър – баща на съпруга;
 • Тетин – съпруг на сестра на майката (тетка *);
 • Тъст – баща на съпругата;
 • Чичо – брат на бащата;
 • Шурей – брат на съпругата.

2. Женски пол

2.1. Елементарни роднински названия

 • Годеница – лице от женски пол (мома, девойка), обичайно обвързано с мъж (момък, ерген) с уговорка за женитба;
 • Дъщеря – лице от женски пол по отношение на родителите си;
 • Кръстница – лице от женски пол (обредно лице) по отношение на кръстеното от него лице;
 • Кръщелница – лице от женски пол (девойка, момиче) по отношение на обредното лице, което го е кръстило;
 • Кума – лице от женски пол (обредно лице) по отношение на двойката лица, на които е брачен свидетел;
 • Кумица – лице от женски пол по отношение на обредните лица, които са го венчали;
 • Майка – родител от женски пол по отношение на собствените си деца;
 • Мащеха – лице от женски пол по отношение на децата от друг брак на своя мъж;
 • Полусестра – лице от женски пол по отношение на друго лице, с което то има един общ родител;
 • Посестрима – лице от женски пол по отношение на някого, с когото го свързва родство след специален обред – смесване на кръв от вените, клетва;
 • Сестра – лице от женски пол по отношение на другите деца в семейството, с които то има едни и същи (заедно или поотделно) родители;
 • Съпруга – лице от женски пол по отношение на мъжа, с когото е в брачна връзка.

2.2. Неелементарни роднински названия

 • Баба – майка на бащата; майка на майката;
 • Балдъза – сестра на съпругата;
 • Братовчедка – дъщеря на чичото; дъщеря на вуйчото; дъщеря на лелята/тетката *;
 • Внучка – дъщеря на сина; дъщеря на дъщерята;
 • Вуйна – съпруга на вуйчото;
 • Деверичница – дъщеря на девера;
 • Доведеница – дете (дъщеря) от предишен брак на жена, встъпила в нов брак, по отношение на настоящия ѝ мъж;
 • Етърва – съпруга на девера;
 • Завареница – дете (дъщеря) от предишен брак на мъж, встъпил в нов брак, по отношение на настоящата му жена;
 • Зълва – сестра на съпруга;
 • Зълвичница – дъщеря на зълвата;
 • Кумичка – дете (дъщеря) на кумеца и кумицата по отношение на кумовете;
 • Кумка – дете (дъщеря) на кума и кумата по отношение на кумците;
 • Лалка – сестра на свекъра;
 • Леля – сестра на бащата;
 • Племенница – дъщеря на брата; дъщеря на сестрата;
 • Прабаба – майка на дядото по бащина или майчина линия; майка на бабата по бащина или майчина линия;
 • Правнучка – дъщеря на сина на син; дъщеря на сина на дъщеря; дъщеря на дъщерята на син; дъщеря на дъщерята на дъщеря;
 • Сватя – майка на зетя; майка на снахата;
 • Свашка – сестра на снахата;
 • Свекърва – майка на съпруга;
 • Снаха – съпруга на брата; съпруга на сина;
 • Стринка – съпруга на чичото;
 • Тетка – сестра на майката *;
 • Тъща – майка на съпругата;
 • Шуренайка – съпруга на шурея.

3. Двойки лица

 • Годеници – годеник и годеница;
 • Кумове – кум и кума по отношение на своите кумци;
 • Кумци – кумец и кумица по отношение на своите кумове;
 • Родители – баща и майка по отношение на своите деца;
 • Сватове – сват и сватя по отношение на своите сватове;
 • Съпрузи – съпруг и съпруга.

Източник: Georgieva, T. (2018). Семантичен речник на роднинските названия в българския език. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, (53), 71-83.

(*) В оригиналната статия липсва „тетка“ и на нейно място се използва „леля“.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*