C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Какво е методика на обучение?

Публикувано на 19 юли 2009 в раздел Методика.

Думата методика произхожда от „метод“ (идва от гръцката metodos). В тълковният речник тя се разчита като „пътища, начини и средства за постигане на дадена цел“. Методиката на обучение е именно това – пътищата, начините и средствата за постигане на качествено обучение. Науката най-общо казано се занимава с изследване на процесите на обучение, анализирането им и тяхното усъвършенстване.

Методиката на обучение е фундаментална наука. Всяка друга се нуждае от нея, за да може да предаде знанията на следващите поколения в колкото се може по-достъпен вид. Истината е, че познанията по методика ще ви дадат тласък във всички сфери на живота. Тя ще ви помогне именно да можете да предавате своите знания бързо, лесно и недвусмислено, а ние имаме нужда именно от това ежедневно в нашите комуникации с други хора.

Методиката на обучение си поставя за цел да дава отговори на трите фундаментални въпроса:

 1. Защо да се учи?
 2. Какво да се учи?
 3. Как да се учи?

Отговорите на тези въпроси никога не могат да бъдат окончателни. Най-малкото всяка една наука търпи развитие и винаги се появява нужда от промяна на въпроса „какво“. Освен това отговорите на въпросите са взаимносвързани. Например ако променим отговора на „какво“, то несъмнено ще трябва да се промени и „как“, но също така се появяват нови доводи за „защо“.

Когато говорим за промяна в обучението, то най-често се засяга въпроса „как да се учи“ и по-рядко „какво да се учи“. Най-рядко промяна търпят отговорите на въпроса „защо да се учи“ – те са прекалено обобщени и нямат честа нужда от корекции. Освен това хората обикновено сами осъзнават нуждата от обучение и без да четат конкретно отговорите на въпроса „защо“.

Основните действащи лица в един учебен процес са множеството на учениците (S) и множеството на учителите (T). Те обаче рядко могат да работят самостоятелно – към тях винаги стои и голямо множество на поддържащ персонал (P). Всички заедно работят, за да може знанията на дадена наука или в частност учебен предмет (K) да бъдат усвоени за време (t). Резултатът от тази взаимна работа работа е усъвършенстване на множеството S в едно по-образовано множество S’. Методиката на обучение постоянно търси и оптимизира функцията:

F(S, T, P, K, t) = S’

Следва една тежка задача. Функцията трябва да е такава, че при колкото се може повече ученици S, по-малко учители T и по-малко персонал P, да се получи колкото се може по-качествено множество S’ за колкото се може по-малко време t. Естествено в търсенето на оптимален вариант винаги се наместват и чисто физически ограничения и почти винаги се довежда до нужда от компромиси с качеството за сметка на времето. Вече сигурно се досетихте, че методиката на обучение стои и в основата на писането на учебници и в съставянето на учебни програми.

Въпреки, че я нарекох фундаментална, методиката на обучение също взаимства знания от други науки. Най-важна и основна е логиката, чрез която се осигурява точната формулировка на дефинициите, твърденията и техните доказателства. Следват като много важни психологията и философията, които се грижат за преработването на написаните „рецепти“ в достъпен за разбиране от човека вид. Не по-малко важна е и историята, чрез която черпим стар опит и в която записваме новите си открития.

Както при всяка друга наука и при методиката на обучение има ясно разделение на теория и практика. Практиката се грижи за това да се наблюдава текущия учебен процес, да се намират неговите слаби страни и да се внасят конкретни промени за неговото подобрение. Теорията от своя страна се грижи за това да изолира фундаменталните знания от практиката и да ги формулира със съответни стриктни дефиниции и теореми. В моите статии ще се опитам да наблегна на теоретичната страна на методиката на обучение. Имайте предвид обаче, че винаги практиката предхожда теорията – затова ще се постарая да добавя и достатъчно количество прости практически примери.

 4 коментара


 1. Тодор Балабанов каза:

  Има една много интересна книга за обучението във Френския чуждестранен легион. Беше много интересно, но не мога да намеря линка. Действително невероятно добра методика за професионално обучение на елитни военни части.

 2. Не съм запознат в дълбоки детайли с чуждите образователни системи, но от нещата, които съм чувал в университета – Френската образователна система като цяло определено заслужава много почит.

 3. Методи каза:

  Думата произлиза от methodos а не от metodos.

 4. Най-точно казано произлиза от „μέθοδος“

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*